Doelgroepverklaring aanvraag door werknemer

In een doelgroepverklaring staat dat u voorafgaand aan uw nieuwe baan een Participatiewet-uitkering (bijstand) had. Uw werkgever kan hiermee loonkostenvoordeel krijgen. Als u de gemeente toestemming geeft, sturen wij een kopie van de verklaring naar uw werkgever op.

Aanvragen

via DigiD Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

Voorwaarden

  • U bent bij de start van uw nieuwe baan 56 jaar of ouder en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
  • U heeft in de maand voorafgaand aan uw baan een uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ) van de gemeente Nijmegen ontvangen.
  • U bent in de 6 maanden voorafgaand aan uw baan niet bij de werkgever waar u nu werkt in dienst geweest
  • U heeft een reguliere baan bij deze organisatie en wordt voor uw werk betaald.
  • Aanvragen moet binnen 3 maanden nadat u in dienst bent gekomen