Doelgroepverklaring aanvraag door werknemer

In een doelgroepverklaring staat dat u voor uw nieuwe baan een Participatiewet-uitkering (bijstand) had. Uw werkgever kan hiermee loonkostenvoordeel krijgen. Als u de gemeente toestemming geeft, sturen wij een kopie van de verklaring naar uw werkgever op.

Aanvragen

Als werknemer logt u in met DigiD

Voorwaarden

  • U bent bij de start van uw nieuwe baan 56 jaar of ouder en heeft nog niet de AOW-leeftijd
  • U kreeg in de maand voor de start van uw baan een uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ) van de gemeente Nijmegen
  • U werkte in de 6 maanden voor de start van uw baan niet bij de werkgever waar u nu werkt
  • U wordt betaald voor uw werk. Een werkervaringsplaats, WSW-baan, participatieplaats, leer-werkplek, freelance- of zzp-opdracht, arbeidsmatige dagbesteding of vrijwilligerswerk bij uw organisatie telt in dit geval niet mee
  • U vraagt de verklaring aan binnen 3 maanden na de start van uw nieuwe baan