Geslachtsverandering

Bent u in Nijmegen geboren? Zo ja, dan kunt u de gemeente vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte en in de basisregistratie personen. Bel 14 024 om een afspraak te maken. Bekijk hieronder wat de voorwaarden zijn.

Wat u moet weten

De ambtenaar kan tijdens de afspraak ook uw voornaam aanpassen. Na de geslachtswijziging moet u een nieuw paspoort/identiteitskaart aanvragen. Heeft u een rijbewijs, dan moet u ook deze opnieuw aanvragen.

Voorwaarden

  • U bent in Nijmegen geboren
  • U bent minimaal 16 jaar
  • U heeft een verklaring van een aangewezen deskundige dat u uw geslacht wilt veranderen, omdat u overtuigd bent dat u tot het andere geslacht hoort

Verklaring deskundige

In de verklaring geeft de deskundige aan dat u de voorlichting over de gevolgen van uw keuze overziet en begrijpt. U kunt een verklaring aanvragen bij:

  • Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum Amsterdam
  • Genderteam van UMCG Groningen
  • Curium en Leids Universitair Medisch Centrum
  • Aangewezen deskundige door de minister van Veiligheid en Justitie

Meenemen

  • Verklaring deskundige (niet ouder dan 6 maanden)
  • Paspoort of identiteitskaart

Kosten

Geen. Houd wel rekening met de kosten van een nieuw paspoort/identiteitskaart en eventueel een nieuw rijbewijs.