Geslachtsverandering

Bent u in Nijmegen geboren? Zo ja, dan kunt u de gemeente vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte en in de basisregistratie personen. Bel 14 024 om een afspraak te maken. Bekijk hieronder wat de voorwaarden zijn.

bellen

Let op: maak de afspraak bij de gemeente waar u geboren bent

Wat u moet weten

De ambtenaar kan tijdens de afspraak ook uw voornaam aanpassen. Na de geslachtswijziging moet u een nieuw paspoort/identiteitskaart aanvragen. Heeft u een rijbewijs, dan moet u ook deze opnieuw aanvragen.

Voorwaarden

 • U bent in Nijmegen geboren
 • U bent minimaal 16 jaar
 • U heeft een verklaring van een aangewezen deskundige dat u uw geslacht wilt veranderen, omdat u overtuigd bent dat u tot het andere geslacht hoort

Verklaring deskundige

In de verklaring geeft de deskundige aan dat u de voorlichting over de gevolgen van uw keuze overziet en begrijpt. U kunt een verklaring aanvragen bij:

 • Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum Amsterdam
 • Genderteam van UMCG Groningen
 • Curium en Leids Universitair Medisch Centrum
 • Aangewezen deskundige door het CIBG (organisatie die hoort onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Meenemen

 • Verklaring deskundige (niet ouder dan 6 maanden)
 • Paspoort of identiteitskaart

Kosten

Zodra de wijziging van uw geslachtsregistratie is gedaan kunt u een vergoeding aanvragen voor de volgende kosten: 

 • Paspoort of identiteitskaart
 • Rijbewijs (indien van toepassing)
 • Kosten deskundigenverklaring

Voorwaarden voor de vergoeding:

 • U woont in Nijmegen
 • De geslachtswijziging is na 1 januari 2022 in de Basisregistratie Personen (BRP) gedaan
 • U heeft niet eerder een vergoeding voor de kosten gekregen