RNI-gegevens aanpassen

U staat ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en u wilt uw gegevens aanpassen. U bent bijvoorbeeld verhuisd, getrouwd of gescheiden. Soms staat uw geboorteplaats nog niet in de RNI.

Een nieuw adres kunt u aan ons doorgeven door te mailen. Voor het aanpassen van andere gegevens maakt u een afspraak.

Afspraak maken

Afspraak maken

Meenemen naar afspraak

Als u 16 jaar of ouder bent

  • geldig identiteitsbewijs
  • officiële gelegaliseerde documenten niet ouder dan 6 maanden. Bijvoorbeeld uw geboorte-, huwelijks - of echtscheidingsakte. De documenten moeten vertaald zijn in het Nederlands, Engels of Duits. Neem de documenten mee met daarop de gegevens die u wilt aanpassen.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar

U komt als ouder sámen met het kind naar de afspraak. Neem het volgende mee:

  • geldig identiteitsbewijs van het kind
  • geldig identiteitsbewijs van uzelf
  • internationale geboorteakte van het kind. De akte mag niet ouder zijn dan 6 maanden
  • andere officiële gelegaliseerde documenten niet ouder dan 6 maanden. De documenten moeten vertaald zijn in het Nederlands, Engels of Duits. Neem de documenten mee met daarop de gegevens die u wilt aanpassen.

Nieuw adres doorgeven

Een nieuw adres kunt u naar ons mailen om aan te laten passen in de RNI, andere gegevens niet.

Mail naar rni@nijmegen.nl dat u verhuisd bent en dat u uw adres wilt aanpassen. Belangrijk: zet voor de veiligheid uw nieuwe adres nog niet in deze eerste mail. Wij zullen u terugmailen via ZorgMail Secure e-mail. Daarna kunt u veilig uw nieuwe adres naar ons mailen.