Waarmerken kopie

Heeft u een verklaring nodig dat de kopie van een document er precies hetzelfde uitziet als het origineel? Bijvoorbeeld een kopie van een paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning? Vraag dan de gemeente om de kopie te waarmerken.

Afspraak maken

Wat u moet weten

Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan opvragen? Daarvoor kunt u terecht bij de instelling die het diploma of getuigschrift heeft afgegeven of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

! Let op: soms vragen instanties of u een kopie van een document wilt opsturen. Vaak gaat het om een paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning. Een waarmerk laat zien dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid en de inhoud.

Meenemen

  • paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs
  • origineel document: de gemeente maakt hiervan een kopie

U kunt iemand ook toestemming geven om voor u de kopie op te halen. De persoon die u toestemming geeft moet het volgende meenemen:

  • origineel document
  • zijn paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs
  • kopie van uw paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs
  • ondertekende toestemming. Het is voldoende als u hiervoor een briefje schrijft met de datum, naam van de persoon die u toestemming geeft en waarvoor u toestemming geeft. Sluit af met uw handtekening

Kosten

€ 16,80