Waarmerken kopie

Heeft u een verklaring nodig dat de kopie van een document er precies hetzelfde uitziet als het origineel? Bijvoorbeeld een kopie van een paspoort, rijbewijs, diploma of verblijfsvergunning? Vraag dan de gemeente om de kopie te waarmerken.

In verband met het coronavirus vragen wij u alleen een afspraak te maken als dit echt nodig is. Stel uw bezoek aan de gemeente zo veel mogelijk uit.

Afspraak maken

Afspraak maken

Wat u moet weten

Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan opvragen? Daarvoor kunt u terecht bij de instelling die het diploma of getuigschrift heeft afgegeven of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

! Let op: soms vragen instanties of u een kopie van een document wilt opsturen. Vaak gaat het om een paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning. Een waarmerk laat zien dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid en de inhoud.

Meenemen

  • Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs)
  • Originele document: de gemeente maakt hiervan een kopie

Kosten

€ 14,30

U kunt ook iemand machtigen om de gewaarmerkte kopie op te halen. Die moet het volgende meenemen:

  • Originele document
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager
  • Ondertekende machtiging