Waarmerken kopie

Onze dienstverlening gaat ondanks de coronacrisis gewoon door. Veel zaken kunt u online regelen. Doe dit zoveel mogelijk. U kunt nu online geen afspraak maken, wel telefonisch. Wij vragen u dringend om alleen 14024 te bellen voor zaken die u niet kunt uitstellen.
Als u belt bespreken we samen of een afspraak nodig is. Of dat wij uw zaak anders kunnen regelen en de afspraak uitstellen.

Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan opvragen? Daarvoor kunt u terecht bij de instelling die het diploma of getuigschrift heeft afgegeven of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

! Let op: soms vragen instanties of u een kopie van een document wilt opsturen. Vaak gaat het om een paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning. Een waarmerk laat zien dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid en de inhoud.

  • Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs)
  • Originele document: de gemeente maakt hiervan een kopie

U kunt ook iemand machtigen om de gewaarmerkte kopie op te halen. Die moet het volgende meenemen:

  • Originele document
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager
  • Ondertekende machtiging

€ 14,-