Archeologisch onderzoek

In bepaalde delen van de stad kan de gemeente bij bouw- of sloopplannen archeologisch onderzoek verplicht stellen. Zodat archeologische waardevolle resten niet ongezien verloren gaan. Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor uw plannen, leg uw plannen dan eerst voor aan Archeologie gemeente Nijmegen om onverwachte kosten te voorkomen.

  • Mail uw plannen naar bevoegdgezagarcheologie@nijmegen.nl vóórdat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Hiermee voorkomt u onverwachte kosten. De gemeente vertelt u of archeologisch onderzoek nodig is en adviseert in beperking van kosten
  • U betaalt de kosten voor het archeologisch onderzoek
  • Op de Archeologische Beleidskaart Nijmegen staan de gebieden waar archeologische resten in de grond kunnen zitten
  • U kunt kiezen wie het archeologisch onderzoek uitvoert: