Archeologisch onderzoek

In delen van de stad kan de gemeente bij bouw- of sloopplannen archeologisch onderzoek verplichten. Zodat archeologische resten niet ongezien verloren gaan. Heeft u een omgevingsvergunning nodig, mail uw plannen dan eerst naar Archeologie om onverwachte kosten te voorkomen.

Wat u moet weten

  • Mail uw plannen naar bevoegdgezagarcheologie@nijmegen.nl vóórdat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Hiermee voorkomt u onverwachte kosten. De gemeente vertelt u of archeologisch onderzoek nodig is en adviseert in beperking van kosten
  • U betaalt de kosten voor het archeologisch onderzoek
  • Op de Archeologische Beleidskaart Nijmegen staan de gebieden waar archeologische resten in de grond kunnen zitten
  • U kunt kiezen wie het archeologisch onderzoek uitvoert:

Meldingsplicht

Ontdekt u bij uw werkzaamheden toevallig archeologische resten, dan moet u dit melden door te mailen naar bevoegdgezagarcheologie@nijmegen.nl.