Archeologisch onderzoek

In bepaalde delen van de stad kan de gemeente bij bouw- of sloopplannen archeologisch onderzoek verplicht stellen. Omdat archeologische waardevolle resten niet ongezien verloren mogen gaan.

Mailen

  • Op de Archeologische Beleidskaart Nijmegen staan de gebieden waar archeologische resten in de grond kunnen zitten. Afhankelijk van welk gebied zijn er verschillende voorwaarden
  • Leg via mail uw bouwplannen voor aan de archeologen van de gemeente Nijmegen, vóórdat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zij vertellen u of archeologisch onderzoek nodig is en adviseren in beperking van kosten
  • Als archeologisch onderzoek nodig is stellen de beleidsarcheologen eisen op waar het onderzoek aan moet voldoen.
  • U kunt kiezen wie het archeologisch onderzoek uitvoert
  • Degene die wil bouwen of slopen betaalt de kosten