Klacht, bezwaar en beroep

Bezwaar maken, beroep instellen

Als u het niet eens met een besluit of beschikking van de gemeente

Klacht over de gemeente

Een klacht indienen over (een medewerker van) de gemeente

Melden discriminatie

U voelt zich door de gemeente of een persoon gediscrimineerd