Leidinggevende alcoholvergunning aanpassen

Als uw horecazaak open is, moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning staat. Pas uw vergunning daarom op tijd aan als er leidinggevenden weggaan of bijkomen. Aanpassen kan via inloggen met DigiD of eHerkenning.

Op het moment dat wij uw aanpassing ontvangen, mag de nieuwe leidinggevende direct actief zijn in uw horecazaak.

Aanpassen

Voorwaarden

Voor alle leidinggevenden gelden de volgende voorwaarden:

  • Ze hebben een verklaring Sociale Hygiëne
  • Ze zijn 21 jaar of ouder
  • Ze mogen niet van slecht levensgedrag zijn
  • Ze staan niet onder bewind
  • Ze staan niet onder curatele

Elke leidinggevende die u aan ons doorgeeft zal volgens de huidige beleidsregels, beoordeling levensgedrag 2022, getoetst worden op passend levensgedrag.
Daarnaast controleren we elke leidinggevende die u aan ons doorgeeft met een Bibob-onderzoek (artikel 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Hiermee onderzoeken we of een leidinggevende geen crimineel verleden heeft.

Meesturen

Van elke nieuwe leidinggevende:

Stuur ook een machtigingsformulier mee als u de aanvraag doet en niet de ondernemer/vergunninghouder bent.

Wanneer krijgt u antwoord

Binnen 8 weken nadat u alles wat nodig is aan ons heeft doorgegeven. Controleer op Mijn Nijmegen hoe ver we zijn met uw aanvraag.

Kosten

€ 141,55

U betaalt voor het behandelen van uw aanvraag, ook als u de vergunning niet krijgt. Krijgt u de vergunning niet of trekt u de aanvraag in, betaalt u 25% van bovenstaande kosten.