Leidinggevende alcoholvergunning aanpassen

Als uw horecazaak open is, moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning staat. Pas uw vergunning daarom op tijd aan als er leidinggevenden weggaan of bijkomen.

Op het moment dat wij uw aanpassing ontvangen, mag de nieuwe leidinggevende per direct actief zijn in uw horecazaak.

Aanpassen

Aanpassen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Let op: als u niet betaalt op het eind van de aanvraag, krijgen wij de aanvraag niet binnen

Aanpassen als organisatie/bedrijf

Inloggen met eHerkenning.

Voorwaarden

Voor alle leidinggevenden gelden de volgende voorwaarden:

  • Ze hebben een verklaring Sociale Hygiëne
  • Ze zijn 21 jaar of ouder
  • Ze hebben geen strafblad
  • Ze staan niet onder bewind
  • Ze staan niet onder curatele

Elke leidinggevende die u aan ons doorgeeft, controleren we met een Bibob-onderzoek (Artikel 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Hiermee onderzoeken we of een leidinggevende geen crimineel verleden heeft.

Meesturen

Van elke nieuwe leidinggevende:

  • Kopie paspoort of identiteitskaart
  • Kopie Verklaring Sociale Hygiëne
  • Aanwezigheidsverklaring (pdf, 61 kB)
  • Kopie ondertekend arbeidscontract

Stuur ook een machtigingsformulier mee als u de aanvraag doet en niet de ondernemer/vergunninghouder bent.

Wanneer krijgt u antwoord

Binnen 8 weken nadat u alles wat nodig is aan ons heeft doorgegeven.

Kosten

€ 120,39.

U betaalt voor het behandelen van uw aanvraag, ook als u de vergunning niet krijgt. Krijgt u de vergunning niet of trekt u de aanvraag in, betaalt u 25% van bovenstaande kosten.