Marktplaatsvergunning wijzigen

U kunt een wijziging voor uw marktplaatsvergunning doorgeven voor de volgende dingen:
1. aanpassen gegevens marktplaatsvergunning
2. het toevoegen van een vervanger op uw marktplaatsvergunning
3. het intrekken van uw marktplaatsvergunning

Wijzigen

Wijzigen

Aanpassen gegevens marktplaatsvergunning

Met deze optie kunt u verschillende dingen aanpassen:

 • afmeting van uw kraam of verkoopwagen (alleen minder vierkante meters)
 • adresgegevens
 • nummer van de Kamer van Koophandel
 • producten toevoegen of verwijderen (de branchering mag niet wijzigen)

Meesturen

 • kleurenfoto van de kraam of verkoopwagen met daarop de afmetingen vermeldt
 • uittreksel KvK (bij wijzigen KvK nummer)

Vervanger doorgeven

U mag maximaal 2 personen als vervanger laten bijschrijven op uw marktplaatsvergunning. Voor het bijschrijven als vervanger op uw marktplaatsvergunning komen alleen onderstaande personen in aanmerking:

 • de echtgenoot of echtgenote van de aanvrager of vergunninghouder
 • de geregistreerde partner van de aanvrager of vergunninghouder
 • een meerderjarig kind van de aanvrager of vergunninghouder
 • de vennoot van de aanvrager of vergunninghouder
 • een medewerker van de aanvrager of vergunninghouder

Meesturen

 • verklaring omtrent gedrag (VOG) van de persoon die bijgeschreven moet worden op de vergunning. De verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden
 • een door de vervanger ondertekende verklaring waarin hij of zij verklaart voor de aanvrager of vergunninghouder als vervanger te werken en instemt met het bijschrijven op de vergunning als vervanger
 • een kopie van het legitimatiebewijs
 • als het een medewerker betreft moet er ook een arbeidsovereenkomst meegestuurd worden

Intrekken van de marktplaatsvergunning

U kunt uw marktplaatsvergunning via dit formulier intrekken. Geef hierbij duidelijk aan of u de vergunning per direct of vanaf een bepaalde datum wil intrekken.

Kosten wijziging marktplaatsvergunning

Voor het wijzigen van uw marktplaatsvergunning betaald u 25% van de leges voor het reeds eerder genomen besluit. U ontvangt hiervoor een aparte factuur.

Aan het beƫindigen van uw marktplaatsvergunning zitten geen kosten verbonden.