Marktplaatsvergunning aanpassen

U kunt de volgende aanpassingen doorgeven voor uw marktplaatsvergunning: aanpassing gegevens van uw vergunning, toevoegen van een vervanger of het annuleren van uw vergunning. U heeft DigiD of eHerkenning nodig om de aanpassingen door te geven.

Aanpassen

Aanpassen gegevens marktplaatsvergunning

Bijvoorbeeld:

 • afmeting van uw kraam of verkoopwagen (alleen minder vierkante meters)
 • adresgegevens
 • nummer van de Kamer van Koophandel
 • producten toevoegen of verwijderen. Het soort producten dat u verkoopt (branche), mag u niet aanpassen

Meesturen

 • kleurenfoto van de kraam of verkoopwagen met daarop de afmetingen vermeldt
 • uittreksel KvK (bij wijzigen KvK nummer)

Vervanger doorgeven

U mag maximaal 2 personen als vervanger toevoegen aan uw marktplaatsvergunning. U mag alleen de volgende personen toevoegen:

 • medewerker van de aanvrager of vergunninghouder
 • echtgenoot of echtgenote van de aanvrager of vergunninghouder
 • geregistreerde partner van de aanvrager of vergunninghouder
 • kind van 18 jaar of ouder van de aanvrager of vergunninghouder
 • vennoot van de aanvrager of vergunninghouder 

Meesturen

 • verklaring omtrent gedrag (VOG) van de vervanger. De verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden
 • toestemming van de vervanger met zijn handtekening. De vervanger zet in de toestemming dat hij als vervanger voor de aanvrager of vergunninghouder gaat werken. En dat hij akkoord is dat hij op de vergunning toegevoegd wordt als vervanger
 • kopie van het identiteitsbewijs
 • bij een medewerker moet er ook een arbeidsovereenkomst meegestuurd worden

Annuleren marktplaatsvergunning

U kunt uw marktplaatsvergunning ook opzeggen. Zet daarbij duidelijk of u de vergunning meteen of vanaf een bepaalde datum wil annuleren.

Kosten

Voor het aanpassen van uw marktplaatsvergunning betaalt u 25% van de kosten van een marktplaatsvergunning. U ontvangt hiervoor een aparte rekening. Het annuleren van uw marktplaatsvergunning is gratis.