Marktplaatsvergunning

Alle marktplaatsen op de markten in het centrum en in Hatert zijn bezet. Zodra er een marktplaats vrij komt wordt dit bekend gemaakt via overheid.nl.

naar bekendmakingen

naar bekendmakingen Het inloggen is geannuleerd.

  • Na de bekendmaking van een vrijgekomen standplaats heeft u 4 weken de tijd om uw aanvraag in te dienen
  • Meesturen bij de aanvraag: kleurenfoto van de kraam of verkoopwagen en een verklaring omtrent gedrag (VOG) van de persoon van wie de naam op de vergunning komt. De verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden
  • Vaste marktplaatsvergunningen worden pas na advisering door de selectiecommissie verleend. De selectiecommissie toetst de aanvraag op het product, de uitstraling van de kraam, innovatie en vernieuwing en adviseert daarna het college van B en W
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Vergunning

€ 315,51

Marktgeld

Naast de kosten van de vergunning, betaalt u voor het gebruik van gemeentegrond. Bij een marktplaatsvergunning heet dit marktgeld. 

  • Centrum: € 4,33 per meter
  • Wijken buiten het centrum: € 3,13 per meter
  • Marktplaats groentemarkt op zaterdag: € 4,06 per meter
  • Marktplaats groentemarkt op maandag: € 3,32 per meter

Abonnementskosten en kosten voor het gebruik van stroom vindt u in de Marktgeldverordening.