Vervoer gevaarlijke stoffen

U vervoert gevaarlijke stoffen en u moet afwijken van de vastgestelde route voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Dan heeft u een ontheffing nodig.

Ontheffing aanvragen

Ontheffing aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

met e-Herkenning

met e-Herkenning via eHerkenning Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

  • In de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) leest u de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Ook vindt u hier een lijst van routeplichtige stoffen.
  • Vervoert u gevaarlijke stoffen die op de lijst van de VLG voorkomen en u moet over andere wegen rijden? Dan moet u een ontheffing aanvragen.
  • Vraag het verzoek om ontheffing minimaal 8 weken voor het eerste transport aan. 
  • Wij ontvangen uw aanvraag alleen als u ook betaalt op het einde van uw aanvraag
  • Voor het laden en lossen van consumentenvuurwerk boven de 333 kilo heeft u geen ontheffing nodig, maar wel schriftelijke toestemming van de burgemeester. Meld dit via ODRN

Meesturen

  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden)
  • Situatietekening van het bedrijf waar u de gevaarlijke stoffen moet afleveren

Kosten

U betaalt altijd voor het aanvragen voor de ontheffing. Dus ook als u geen ontheffing krijgt of zelf de aanvraag intrekt. U betaalt per ontheffing. Dus als u bijvoorbeeld 2 ontheffingen aanvraagt, dan betaalt u ook 2 keer de kosten.

De kosten zijn:

  • U krijgt een ontheffing: dan betaalt u € 260,78
  • U krijgt geen ontheffing of u trekt zelf de aanvraag voor een ontheffing in: dan betaalt u 25% van deze kosten. Dit verrekenen we met het bedrag dat u bij de aanvraag betaald heeft. U krijgt dan een reactie van ons.