Registratie Niet-Ingezetenen

U verwacht minder dan 4 maanden in Nederland te wonen. Of u woont in het buitenland en werkt of studeert in Nederland. Laat u inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U krijgt dan een burgerservicenummer (BSN).

Maak een afspraak. U kunt de afspraak niet verder vooruit plannen dan 1 maand.

Afspraak maken

Let op. Uw RNI-afspraak is op Tweede Walstraat 14 in Nijmegen. U gaat dus níet naar de Stadswinkel, Mariënburg 30.

Wat u moet weten

We schrijven u in als niet-ingezetene in de volgende gevallen:

  • U komt vanuit het buitenland korter dan 4 maanden in Nederland wonen
  • U woont in het buitenland en werkt of studeert in Nederland

Laat u inschrijven in Nijmegen of bij een van de andere RNI-loketten in Nederland. Als u bent ingeschreven, krijgt u een BSN. Dit nummer heeft u bijvoorbeeld nodig voor uw contacten met de Nederlandse overheid, onderwijs, zorg en belastingen.

Hoe werkt het 

  • De medewerker van de gemeente stelt u een aantal vragen, bijvoorbeeld hoe lang u in Nederland wilt blijven
  • De medewerker van de gemeente controleert uw identiteit en of u al bent ingeschreven
  • Als alles akkoord is, schrijft de gemeente u in het RNI in
  • U krijgt een BSN

Meenemen

Een kind onder de 16 jaar moet ingeschreven worden door de ouders. Het kind moet ook zelf bij de afspraak zijn. Neem verder het volgende mee naar de afspraak:

  • Paspoort of identiteitskaart van het kind
  • Uw paspoort of identiteitskaart
  • Ingevuld aanvraagformulier (rvig.nl)
  • Internationale geboorteakte (niet ouder dan 6 maanden) van het kind

U staat in het RNI, maar bent uw burgerservicenummer kwijtgeraakt. Om opnieuw aan uw BSN te komen, vraagt u een uittreksel RNI aan.

U staat al ingeschreven in het RNI, maar uw gegevens kloppen niet meer. Doordat u bijvoorbeeld bent verhuisd of getrouwd. Laat uw gegevens aanpassen.