Verhuizen vanuit het buitenland

U woont in het buitenland en wilt naar Nederland verhuizen. Schrijf u dan binnen 5 dagen persoonlijk in bij de gemeente waar u gaat wonen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Bent u voor 1 oktober 1994 vertrokken uit Nederland? Maak dan een afspraak voor een eerste inschrijving.

Op deze manier maakt u telefonisch een afspraak:

  • Bel 14 024. Dit telefoonnummer is bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.00 uur
  • Belt u via internet of vanuit het buitenland? Dan belt u met: +31 24 329 90 00

De gemeente stelt de identiteit vast van iedereen die aangifte doet om in Nederland te gaan wonen. Daarom komt u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langs. Ook minderjarige kinderen moeten persoonlijk bij de aangifte aanwezig zijn.

U schrijft zich binnen 5 werkdagen na uw aankomst in bij de gemeente. Als u dit niet doet, kan de gemeente u een boete opleggen.

Rechtmatig verblijf

Uw verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit
  • U heeft de nationaliteit van een land uit de Europese Unie
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning

Bent u binnen een half jaar langer dan 90 dagen achter elkaar in Nederland? Dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

  • Geldig legitimatiebewijs van u en uw gezinsleden (paspoort/identiteitskaart/verblijfsdocument)
  • Een huur- of koopcontract van de woning waar u ingeschreven wilt worden. Of toestemming van de hoofdbewoner van het adres waar u ingeschreven wilt worden. De hoofdbewoner moet dit ondertekenen en datum erop zetten. Neem ook een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van de hoofdbewoner met zijn/haar handtekening mee
  • Overige originele gelegaliseerde en vertaalde buitenlandse documenten van uzelf en van uw kinderen. Bijvoorbeeld geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakten. Informatie over legalisatie van documenten vindt u op rijksoverheid.nl
  • Komt u uit Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Neem een bewijs van uitschrijving mee