Verhuizen vanuit het buitenland

U woont in het buitenland, verhuist naar Nederland en verwacht hier langer dan 4 maanden te wonen. Schrijf u binnen 5 dagen persoonlijk in bij de gemeente waar u gaat wonen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Maak een afspraak

 • U heeft eerder in Nederland gewoond: maak een afspraak voor hervestiging. Let op:
  • Iedereen die ingeschreven moet worden, moet persoonlijk bij de afspraak aanwezig zijn
  • De afspraak is standaard voor 1 persoon. Heeft u een partner, kinderen of andere gezinsleden? Maak voor elk gezinslid een afspraak: kies in het afspraaksysteem bij "Aantal" de juiste hoeveelheid. Voorbeeld: u heeft een partner en 2 kinderen. U kiest 4 bij de optie Aantal
  • Woonde u eerder in Nederland, maar vertrok u voor 1 oktober 1994? Maak dan een afspraak voor een eerste inschrijving
 • U woont voor het eerst in Nederland en komt uit een land binnen de Europese Unie (EU): maak een afspraak voor eerste inschrijving EU
 • U woont voor het eerst in Nederland en komt uit een land buiten de EU: bel 14 024 om een afspraak te maken voor eerste inschrijving niet-EU

Verwacht u korter dan 4 maanden in Nederland te wonen? Laat u dan inschrijven in het Register Niet-Ingezetenen.

Wat u moet weten

De gemeente stelt de identiteit vast van iedereen die zich in Nederland wil inschrijven. Daarom komt u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langs. Ook minderjarige kinderen moeten bij de afspraak zijn.

Schrijf u binnen 5 dagen na uw aankomst in bij de gemeente. Als u dit niet doet, kan de gemeente u een boete opleggen.

Wettig verblijf

Uw verblijf in Nederland moet voldoen aan de Nederlandse wet. Uw verblijf is wettig in de volgende gevallen:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit
 • U heeft de nationaliteit van een land uit de Europese Unie
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning

Bent u binnen een half jaar langer dan 90 dagen achter elkaar in Nederland? Dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Meenemen

 • Geldig paspoort of identiteitskaart van u en uw gezinsleden
   
 • Als u een woning/kamer huurt of gekocht heeft: een recent huur- of koopcontract van de woning/kamer waar u ingeschreven wilt worden
   
 • Als u bij iemand wilt inwonen:
  • Kopie van identiteitskaart of paspoort van de hoofdbewoner met zijn handtekening
  • Toestemming van de hoofdbewoner van het adres waar u ingeschreven wilt worden. Dit mag gewoon een handgeschreven briefje zijn met de volgende punten:
   • Datum
   • Verklaring van de hoofdbewoner dat hij u op zijn adres (vermeld straat en huisnummer) laat wonen
   • Handtekening van de hoofdbewoner
 • ​​​Andere originele gelegaliseerde en vertaalde buitenlandse documenten van uzelf en van uw kinderen. Bijvoorbeeld geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakten. Informatie over legaliseren van documenten vindt u op rijksoverheid.nl
   
 • Komt u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Neem een bewijs van uitschrijving mee