Verhuizen vanuit het buitenland

U woont in het buitenland en verhuist naar Nederland. Schrijf u binnen 5 dagen persoonlijk in bij de gemeente waar u gaat wonen. Hiervoor maakt u een afspraak. In het afspraaksysteem komt u door het beantwoorden van een aantal vragen bij de juiste afspraak voor uw situatie.

Afspraak maken

Wat u moet weten

 • De datum van de afspraak wordt de datum van uw inschrijving in de gemeente. U kunt u dus niet inschrijven met een datum in de toekomst of uit het verleden
 • Iedereen die ingeschreven moet worden, moet persoonlijk bij de afspraak aanwezig zijn. Ook minderjarige kinderen
 • De afspraak is standaard voor 1 persoon. Heeft u een partner, kinderen of andere gezinsleden? Maak voor elk gezinslid een afspraak: kies in het afspraaksysteem bij "Aantal" de juiste hoeveelheid. Voorbeeld: u heeft een partner en 2 kinderen. U kiest 4 bij de optie 'Aantal'

Denkt u korter dan 4 maanden in Nederland te wonen? Laat u dan inschrijven in het Register Niet-Ingezetenen.

Als u in Nederland komt werken

Bent u een expat? Voor u is er een extra service mogelijk om u in te schrijven. U kunt (met partner en kinderen) een afspraak maken bij het Lifeport Welcome Center in Huize Heyendael, Geert Grooteplein Noord 9.

Het Lifeport Welcome Center biedt een speciaal welkomstprogramma aan met allerlei informatie en lezingen om u te helpen makkelijk in Nederland te komen wonen en werken. Tegelijkertijd kunt u zich inschrijven bij de gemeente Nijmegen. En als u van buiten de EU komt,  kunt u zich ook direct inschrijven bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Let op: het welkomstprogramma is níet gratis. Zie kosten op de pagina welkomstprogramma van het Lifeport Welcome Center. Het programma kost geld vanwege extra services zoals de lezingen en tours. Inschrijven bij de IND en bij de gemeente is gratis, maar als u alleen hiervan gebruik wilt maken kunt u dit niet doen bij het Lifeport Welcome Center. Maak dan rechtstreeks een afspraak bij de gemeente op deze pagina en zo nodig bij de IND.

Voorwaarden

 • U bent van plan om het komende half jaar minstens 4 maanden in Nederland te wonen
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een land uit de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (ER) of Zwitserland. Of u heeft een geldige verblijfsvergunning

Meenemen

 • Geldig paspoort of identiteitskaart van u en uw gezinsleden. Of een geldige verblijfsvergunning als u geen nationaliteit heeft van een land uit de EU, EER of van Zwitserland
 • Als u een woning/kamer huurt of gekocht heeft: een recent huur- of koopcontract van de woning/kamer waar u ingeschreven wilt worden
 • Als u bij iemand wilt inwonen:
 • Buitenlandse geboorteakte(s), niet ouder dan 1 jaar. De geboorteakte voldoet aan de eisen voor legalisatie en vertaling
 • Mogelijke andere buitenlandse akten. Bijvoorbeeld een huwelijksakte. De aktes moeten voldoen aan de eisen voor legalisatie en vertaling
 • Komt u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Neem een bewijs van uitschrijving mee

Burgerservicenummer

Als u ingeschreven bent krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Deze krijgt u binnen 4 weken na de afspraak opgestuurd per post.

U heeft een BSN nodig om zaken te kunnen regelen met de Nederlandse overheid. En om bijvoorbeeld een zorgverzekering aan te kunnen vragen.