Verhuizing doorgeven

U verhuist naar Nijmegen of naar een andere woning in Nijmegen. Geef uw verhuizing op tijd door: dit kan maximaal 4 weken voordat u verhuist tot en met uiterlijk 5 dagen erna.

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. U meldt uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente.

Melden via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

Wij geven uw verhuizing door aan alle organisaties die deze gegevens nodig hebben voor hun wettelijke taak. Op wiekrijgtmijngegevens.nl vindt u welke organisaties dit zijn.

Meld uw verhuizing op tijd

U kunt uw verhuizing al 4 weken voor uw verhuisdatum aan ons doorgeven. U bent op tijd om te melden tot en met 5 dagen na uw verhuisdatum. Meld u uw verhuizing binnen deze periode, dan is uw adres aangepast vanaf uw verhuisdatum.

U bent te laat als u uw verhuizing meldt meer dan 5 dagen na de verhuisdatum. Uw nieuwe adres gaat dan in vanaf de datum dat u uw verhuizing meldt.

Uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuisdatum is uw melding verwerkt. U ontvangt hiervan binnen enkele weken een schriftelijke bevestiging. Wilt u eerder weten of u al staat ingeschreven? Log in op MijnOverheid en kijk of uw inschrijving is verwerkt.

U gaat bij iemand inwonen of samenwonen en u heeft geen eigen huurcontract? Dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar/bewoner van het adres.

Dit kunt u op 2 manieren aan ons doorgeven:

 1. online. Zorg dat u het mailadres heeft van de persoon bij wie u gaat wonen
 2. maak een afspraak. Zorg dat de persoon bij wie u gaat wonen het toestemmingsformulier (pdf 92kb) invult. Neem het ingevulde toestemmingsformulier mee naar de afspraak, plus een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat wonen

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is
 • Ouders en hun kinderen vanaf 16 jaar mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
 • Iedereen vanaf 18 jaar mag een verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor toestemming hebben gegeven
 • Curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld

U mag voor iemand anders een verhuizing doorgeven als u 18 jaar of ouder bent en toestemming heeft gekregen van deze persoon. Maak een afspraak en neem het volgende mee:

 • Rijbewijs, paspoort of identiteitskaart van uzelf
 • (kopie van) rijbewijs, paspoort of identiteitskaart van de persoon die verhuist
 • Een briefje met daarop de volgende gegevens:
  • Naam en geboortedatum van uzelf
  • Naam en geboortedatum van de persoon die verhuist
  • Dat u toestemming krijgt voor het doorgeven van de verhuizing
  • Het nieuwe adres en datum van de verhuizing
  • Handtekening van uzelf en de persoon die verhuist

Ontvangt u post op uw adres van iemand die niet in uw huis woont? U kunt zelf controleren hoeveel mensen er op uw adres staan ingeschreven: log in met uw DigiD op de website van mijnoverheid en controleer uw gegevens.

Als er iemand op uw adres staat ingeschreven die er niet meer woont, vraag dan een adresonderzoek aan. We onderzoeken dan waar deze persoon nu woont en kunnen hem uitschrijven van uw adres.

Uw woonadres staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsdiensten gebruiken de gegevens in de BRP. Wie zich niet op het juiste adres inschrijft, zorgt voor adresfraude. Hierdoor krijgen mensen soms onterecht extra toeslagen of ontwijken ze belastingen en boetes. De gemeente Nijmegen doet mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Alle overheidsdiensten werken daarbij samen om beter in beeld te krijgen waar inschrijvingen in de BRP niet kloppen.

Als er veel twijfel is over een inschrijving, onderzoeken we het adres. Dat betekent niet altijd dat we aan fraude denken. Vaak gaat het om een misverstand of iemand die vergeten is zijn verhuizing door te geven. We melden het wanneer uit een adresonderzoek blijkt dat de inschrijving in de BRP aangepast moet worden. Controleer zelf of u goed staat ingeschreven op MijnOverheid.