Verhuizing doorgeven

U verhuist naar of binnen de gemeente Nijmegen. Geef uw verhuizing op tijd door: vanaf maximaal 4 weken voor uw verhuisdatum tot en met uiterlijk 5 dagen erna.

In verband met het coronavirus vragen wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van de digitale aanvraag. Lukt dit niet? Dan vragen wij alleen een afspraak te maken als dit echt nodig is.

Regelen

Regelen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

  • U hoeft zich niet uit te schrijven bij uw oude gemeente. Dit doen wij voor u als u uw verhuizing doorgeeft
  • Wij geven uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor hun wettelijke taak. Op wiekrijgtmijngegevens.nl vindt u welke instanties dit zijn

Landelijke aanpak adreskwaliteit

Uw woonadres staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsdiensten gebruiken de gegevens in de BRP. Wie zich niet op het juiste adres inschrijft, zorgt voor adresfraude. Hierdoor krijgen mensen soms onterecht extra toeslagen of ontwijken ze belastingen en boetes. De gemeente Nijmegen doet mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Alle overheidsdiensten werken daarbij samen om beter in beeld te krijgen waar inschrijvingen in de BRP niet kloppen.

Als er veel twijfel is over een inschrijving, onderzoeken we het adres. Dat betekent niet altijd dat we aan fraude denken. Vaak gaat het om een misverstand of iemand die vergeten is zijn verhuizing door te geven. We melden het wanneer uit een adresonderzoek blijkt dat de inschrijving in de BRP aangepast moet worden. Controleer zelf of u goed staat ingeschreven op MijnOverheid.

Verhuisdatum en adreswijziging

  • Geef uw verhuizing op tijd door: van 4 weken vóór tot en met 5 dagen ná de verhuisdatum. Meld de verhuizing binnen deze periode, dan gaat uw adreswijziging in vanaf uw verhuisdatum
  • Geef de verhuizing meer dan 5 dagen na de verhuisdatum door? Dan gaat uw adreswijziging in vanaf de datum dat u de verhuizing doorgeeft

Uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuisdatum is uw melding verwerkt. U ontvangt hiervan binnen enkele weken een schriftelijke bevestiging.

Wilt u eerder weten of u al staat ingeschreven? Log in op MijnOverheid en kijk of uw inschrijving is verwerkt.

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders en hun kinderen vanaf 16 jaar mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
  • Iedereen vanaf 18 jaar mag een verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd
  • Curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld