Klacht over hulp of ondersteuning

Bent u niet tevreden over de hulp of ondersteuning die u krijgt? En wilt u een klacht opsturen of iets melden? Neem dan eerst contact op met uw hulpverlener/contactpersoon. Komt u er niet uit? Dan kunt u een klacht opsturen naar die organisatie. Elke organisatie heeft een eigen aanpak voor het behandelen van klachten. Die aanpak vindt u op de website van de organisatie.

Voor een aantal speciale situaties leggen we hieronder uit wat u kunt doen.

Niet eens met de beslissing over uw hulp

Als u hulp of ondersteuning aanvraagt, krijgt u na een gesprek een beslissing of u hulp krijgt. En zo ja, wat voor hulp. Misschien bent u het niet eens met die beslissing. Dan kunt u bij ons bezwaar maken. Dit staat ook uitgelegd in de brief die u krijgt over uw hulpvraag.

Klacht over de gemeente

Heeft u een klacht over de gemeente of een medewerker? Geef uw klacht door via de pagina klacht over de gemeente.

Melding doen over kwaliteit hulp

U kunt ook een melding doen bij het Regionaal Meldpunt Zorg. Het Regionaal Meldpunt Zorg is er voor inwoners, zorgverleners en medewerkers van buurtteams. U kunt melding maken van (vermoedens van) fraude, financiële fouten, kwaliteitsproblemen of een ongewenste manier van werken van zorgorganisaties.

Discriminatie melden

Voelt u zich gediscrimineerd? Meld dit.