Persoonsgebonden budget

Heeft u zorg nodig vanuit de Wmo of Jeugdwet? Dan kunt u kiezen voor een zorgaanbieder waar de gemeente een contract mee heeft of niet. Zorg van een aanbieder waar we een contract mee hebben, noemen we: zorg in natura (ZIN). Zorg van een aanbieder zonder een contract met ons, noemen we een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb krijgt u een bedrag waarmee u zelf hulp of zorg inkoopt.

Verschillen tussen zorg in natura en pgb

Bij zorg in natura (ZIN):

 • De GGD of de Buurtteams adviseren over een zorgaanbieder die bij u past
 • De gemeente controleert de kwaliteit van de zorg
 • De gemeente regelt de betaling van de zorg die u krijgt

Met een pgb bent u zelf verantwoordelijk voor de volgende punten:

 • Een geschikte zorgaanbieder vinden
 • Een contract sluiten met de zorgaanbieder
 • U regelt de zorg die u nodig heeft en geeft aanpassingen door als het nodig is
 • U regelt de betaling van de zorg
 • Kwaliteit van de zorg. U gaat zelf in gesprek met de zorgaanbieder als er iets niet goed gaat

Pgb aanvragen

Stap 1

U meldt zich aan voor hulp. Weet u niet bij welke organisatie u moet zijn? De website Vraaghulp Nijmegen leidt u naar de juiste organisatie.

Weet u al dat u hulp bij het huishouden nodig heeft, een woningaanpassing, hulpmiddel in huis of hulp bij vervoer? Meld u dan direct aan bij de Wmo-hulp via de gemeente.

Stap 2

U wordt uitgenodigd voor een gesprek. De GGD of een van de Buurtteams toetst in een gesprek of u voldoet aan de voorwaarden voor een pgb. Voor dit gesprek vult u een pgb-plan in. 

In het pgb-plan schrijft u onder andere:

 • Waarom u een pgb wilt
 • Hoe u uw pgb gaat regelen
 • Hoe u zorg en ondersteuning wilt inkopen
 • Hoe u regelt dat de kwaliteit van uw zorg goed blijft

Stap 3

Als u een pgb krijgt, maakt u samen met uw zorgaanbieder een zorgplan en -contract. U zet daarin de afspraken over de zorg. Ook bespreekt en beoordeelt u elk half jaar uw zorg met de zorgaanbieder. Dit zet u in een verslag. Op basis van dit halfjaarlijkse verslag past u uw zorgplan aan.

Voorwaarden voor een pgb

 • U kunt goed uitleggen waarom beschikbare zorg in natura niet genoeg bij u past
 • Voor jeugdhulp kan een pgb alleen als er geen passende hulp is via zorg in natura
 • U kunt goed inschatten wat voor hulp of ondersteuning u nodig heeft. En aan welke doelen u wilt werken
 • U kunt zelf een zorgaanbieder vinden die de zorg geeft waarmee u uw doelen kunt bereiken
 • Als uw zorgaanbieder ziek is of geen zorg meer kan geven, regelt u zelf een vervanger
 • U maakt afspraken met uw zorgaanbieder over de doelen, kosten, de hoeveelheid zorg en het soort zorg dat u nodig heeft. U schrijft de afspraken op in een zorgplan en zorgcontract
 • U kunt uw zorgaanbieder bijsturen als er iets niet goed gaat. U durft in gesprek te gaan als de zorg niet goed is of de urenbriefjes niet kloppen
 • U bespreekt en beoordeelt uw zorg elk half jaar met uw zorgaanbieder. U maakt hier een verslag van

U houdt zelf de administratie bij voor uw pgb:

 • Voor ieder uur zorg dat u ontvangt, schrijft u op wanneer en door wie het is geleverd
 • U controleert of het aantal uren klopt met de afspraken in het zorgcontract
 • Alleen voor de uren waarin u zorg kreeg, geeft u de kosten door
 • U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de urenbriefjes kloppen

Het is ingewikkeld om zelf administratie te doen voor een pgb. Bereidt u goed voor met de informatie van de Sociale Verzekeringsbank.

Pgb door iemand anders laten regelen

Kunt u zelf niet voldoen aan de voorwaarden voor een pgb? Misschien kan uw partner dan een pgb voor u regelen. U moet dan een partner hebben waarmee u samenwoont en waarbij u financieel voor elkaar zorgt.

Ook een familielid kan een pgb voor u regelen. Dit moet dan een 1e- of 2egraadsfamilielid zijn. Het gaat dan om:

 • ouders, ook adoptie- en stiefouders
 • schoonouders
 • kinderen, ook adoptie- en stiefkinderen
 • schoondochters en -zonen
 • broers en zussen, ook stiefbroers en -zussen
 • schoonzussen en zwagers
 • kleinkinderen
 • grootouders

Als uw familielid of partner uw pgb regelt, is deze persoon voor de volgende punten verantwoordelijk:

 • Alles regelen wat nodig is voor uw pgb en hiervoor verantwoordelijk zijn
 • Minimaal 1 keer per maand contact hebben met u en de zorgaanbieder
 • Uw rechten beschermen en rekening houden met wat u nodig heeft. Alles zo regelen dat het voor u de beste oplossing is
 • Aanwezig zijn bij alle gesprekken die u met de GGD of de Buurtteams heeft
 • Contactpersoon zijn voor uw zorg