Klachten, bezwaren of meldingen over uw zorg

Niet tevreden of melding doen

  • Bent u niet tevreden over uw zorg en wilt u een klacht indienen? Neem dan eerst contact op met uw hulpverlener/contactpersoon. Komt u er niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij die organisatie. Iedere organisatie heeft een eigen klachtenprocedure. Deze staat op de website van de organisatie
  • Heeft u een klacht over de gemeente of een medewerker? Geef uw klacht door via de pagina klacht over de gemeente
  • Bent u het niet eens met de beslissing (beschikking) over uw zorg? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dit staat ook uitgelegd in de brief die u heeft ontvangen over uw zorgaanvraag
  • Daarnaast kunt u een melding doen bij het Regionaal Meldpunt Zorg. Het Regionaal Meldpunt Zorg is er voor inwoners, zorgverleners en medewerkers van buurtteams die (vermoedens van) fraude, financiĆ«le fouten, kwaliteitsproblemen of een ongewenste werkwijze van zorgorganisaties willen melden
  • Voelt u zich gediscrimineerd? Meld dit bij Vizier