Wmo-consulenten

Heeft u door een ziekte of een beperking hulp nodig? Bijvoorbeeld in het huishouden, een aanpassing in uw woning om thuis te kunnen blijven wonen of een hulpmiddel om uzelf te verplaatsen? De Wmo-consulenten van de gemeente helpen u bij het vinden van een oplossing. Deze hulp is geregeld in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Stel ons uw vragen via het online formulier. U kunt ons ook bellen op 14 024.

Online vraag stellen

Online vraag stellen

14 024 bellen

14 024 bellen

Wat gebeurt er daarna?

Wij geven u meteen antwoord op uw vraag als dat kan. Is er haast bij, dan regelen wij snel hulp. In andere situaties volgt er enkele weken later nog een telefoongesprek of een gesprek bij u thuis, zowel bij ons als onze zorgaanbieders en leveranciers. Het is momenteel echter erg druk. Wij hopen dat u begrip heeft voor de langere wachttijd. In dat gesprek bekijken wij dan samen wat voor u de juiste oplossing is. Bijvoorbeeld:

  • Huishoudelijke hulp
  • Woonvoorziening/-hulpmiddel
  • Traplift
  • Avan vervoerspas (ook wel: regiotaxi)
  • Rolstoel
  • Scootmobiel 

Bij deze oplossingen kunt u vaak kiezen voor een hulpmiddel/zorg van een organisatie waar we als gemeente mee samen werken. Of u kiest voor een persoonsgebonden budget (pgb) voor het hulpmiddel/de zorg. Met het pgb zoekt u dan zelf een organisatie waarvan u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel wilt.

Wachttijden aanvraag huishoudelijke hulp

Er zijn wachttijden bij de gemeente Nijmegen en de aanbieders voor huishoudelijke hulp. Dit komt doordat er niet genoeg personeel is. Wij willen u vragen om zelf huishoudelijke hulp te regelen als dit mogelijk is. Op die manier houden we huishoudelijke hulp vanuit de Wmo beschikbaar voor inwoners die het nodig hebben. En voor inwoners die het niet zelf kunnen betalen. U helpt mee door het zelf te regelen en te betalen.

Wanneer u we u laten weten dat u huishoudelijke hulp van ons krijgt, kan het even duren voordat u hulp krijgt. Houd hier rekening mee. Ook als u hulp krijgt, kunt u gevolgen merken van te weinig personeel. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Andere vragen of problemen in het dagelijks leven? 

Dan zijn er meer Nijmeegse organisaties waar u voor zorg, hulp en ondersteuning terecht kunt: de Buurtteams Jeugd en Gezin, Buurtteams Volwassenen, Ouderenadviseurs, Financieel Expert in de Wijk en Stips. Zij werken in opdracht van de gemeente Nijmegen. Kijk voor meer informatie op VraaghulpNijmegen.nl