Hulp bij het huishouden

Een huishoudelijk hulp doet het huishoudelijk werk dat u zelf niet kunt doen of regelen. Bijvoorbeeld schoonmaken, stofzuigen, de was, en het bed verschonen. Op deze pagina vindt u tips om deze hulp zelf te regelen.

Lukt dit niet en is er geen oplossing of hulp in uw omgeving? Misschien kunt u dan hulp krijgen via de gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Schoonmaken

U kunt zelf via een particuliere organisatie een huishoudelijke hulp inhuren. 

Wassen en strijken

Er zijn verschillende was- en strijkservices in Nijmegen. Zij kunnen uw was vaak ook halen en brengen. 

Koken

U kunt soms maaltijden thuisbezorgd krijgen. Er zijn verschillende bezorgservices. Welzijnsorganisatie 'Sterker sociaal werk' biedt een maaltijdservice vanuit Langer Thuis Nijmegen. Of zoek naar mogelijkheden voor maaltijdbezorging op Wegwijzer024.nl

Boodschappen

Veel supermarkten bezorgen de boodschappen bij u thuis. U kunt een vaste boodschappenhulp krijgen via Ik zoek een boodschappenhulp. Of vraag om een boodschappenhulp via Langer Thuis Nijmegen van welzijnsorganisatie Sterker sociaal werk. U kunt ook een boodschappenhulp zoeken op Wegwijzer024.nl.

Hulp van vrijwilligers

U kunt ook kijken of er vrijwilligers zijn die u kunnen helpen met schoonmaken, de was, boodschappen doen of met kleine klusjes. U vindt vrijwilligersorganisaties op Wegwijzer024.nl. Vindt u het lastig om te zoeken? U kunt langsgaan bij een Stip bij u in de buurt voor ondersteuning.

Lukt het u niet om zelf hulp te regelen? Dan kunt u zich bij ons melden voor Wmo-hulp.

Voor een aanvraag voor hulp bij het huishouden gelden de volgende voorwaarden en regels.

Voorwaarden

  • U woont in Nijmegen en bent ouder dan 18 jaar
  • U heeft hulp nodig vanwege een beperking
  • Uw partner of huisgenoten kunnen u niet (genoeg) helpen
  • U woont thuis en u heeft geen huishoudelijke hulp vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Regels

  • U betaalt een eigen bijdrage van € 20,60,- per maand voor het gebruik van Wmo-hulp, op basis van een abonnement. Dit betekent dat u altijd dit vaste bedrag betaalt, ook als u een keer geen hulp krijgt of geen gebruik maakt van de hulp. 
  • Per woning krijgt u 1 keer hulp bij het huishouden toegewezen, ook als er naast u meer personen zijn die hulp nodig hebben
  • De hulp werkt alleen in uw eigen woning
  • Bij kamerhuur kunt u alleen hulp bij het huishouden aanvragen voor uw eigen kamer

Aanbieders hulp bij het huishouden

Meer informatie over de verschillende aanbieders van hulp bij het huishouden