Groene buffer voor Nijmegen-West

Met de komst van de stadsbrug De Oversteek rijdt er sinds 2013 meer verkeer over de Energieweg en de Neerbosscheweg. Bewoners en gemeente hebben samen gezocht naar maatregelen om het geluid te verminderen.

Geluidsmaatregelen

Lees het persbericht over de geluidsmaatregelen.

Belangrijke documenten en verslagen

Verslag peiling werksessie 28 juli 2017

Verslag bewonersavond mogelijke oplossingen geluid Energieweg Neerbosscheweg 13 juli 2017

Verslag Bewonersavond West krijgt groene buffer 11 april 2017

Motie Groen Links en PvdA 2012

Werkgroep Uitvoering Motie algemene informatie (pdf, 83 Kb)

Nadere uitwerking plan vergroening (pdf, 282 Kb)

Voorstel groen en geluid (pdf, 4,2 MB)

Keuzematrix (pdf, 37 Kb)

Lees meer op de website www.westenweurt.nlwaar monitoring van lucht, geluid en verkeer te vinden is.