Groene buffer voor Nijmegen-West

Met de komst van de stadsbrug De Oversteek rijdt er sinds 2013 meer verkeer over de Energieweg en de Neerbosscheweg. Bewoners en gemeente hebben samen gezocht naar maatregelen om het geluid te verminderen.

Geluidsmaatregelen

Lees het persbericht over de geluidsmaatregelen.

Documenten en verslagen

Lees meer op de website www.westenweurt.nlwaar monitoring van lucht, geluid en verkeer te vinden is.