Plannen en projecten

Bouwprojecten

Naar boven

Toekomst verkeer en vervoer

Nijmegen werkt steeds aan de bereikbaarheid van de stad. Zodat u en de andere honderdduizenden reizigers soepel naar, om en door Nijmegen kunnen. Op zo’n manier dat het in onze alsmaar groeiende stad ook nog fijn wonen, werken en spelen blijft. Zo blijft Nijmegen goed op weg. 

Naar boven

Klimaat en milieu

Naar boven

Energietransitie

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan zijn allerlei afspraken en plannen gemaakt met andere landen in het Akkoord van Parijs 2015. In eigen land hebben we het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2019. Daarin staat wat we in Nederland gaan doen om in 2030 de CO2-uitstoot met tenminste 49% te verlagen, en in 2050 met 95% (vergeleken met 1990). Er is ook een Gelders Energieakkoord uit 2018. Daarin hebben de deelnemers afgesproken om in 2030 samen 55% minder CO2 uit te stoten. Nijmegen zelf wil in 2045 aardgasvrij en energieneutraal zijn.

Het grootste onderdeel van de plannen is de energietransitie: fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) vervangen door duurzame energiebronnen (zoals zon, wind en aardwarmte). Naast vervangen van fossiele brandstoffen is ook besparen een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Zo gaat de CO2-uitstoot omlaag.

Naar boven

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en maakt de regels makkelijker voor alles wat u buiten ziet, voelt, hoort, ruikt en beleeft. De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Ook maakt de Omgevingswet het proces overzichtelijker. Wilt u een project starten, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan kunt u bij 1 loket uw vergunning aanvragen.

Ontwikkelingen Dukenburg

De Grift

Nijmegen-Noord groeit en blijft groeien. Op 14 april 2020 heeft het college de gebiedsvisie voor De Grift vastgesteld. Met deze gebiedsvisie maken we verbinding met ontwikkelingen in de omgeving. U kunt het collegevoorstel, de brief aan de raad en de gebiedsvisie vinden bij agendapunt 3.4 op de openbare besluitenlijst van B en W van 14 april 2020

De gebiedsvisie is een document waarin richting wordt gegeven en keuzes worden gemaakt over de ruimtelijke ontwikkeling. De visie wordt verder uitgewerkt in verschillende deelplannen. Daarbij focussen we ons op:  

  1. Het bestaande bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en omgeving
  2. Een uitbreiding van het bedrijventerrein De Grift
  3. De noodzakelijke infrastructurele aanpassingen op de Griftdijk en afslag 38

Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie.

Naar boven

Wonen

In Nijmegen is het prettig wonen, of je nu bijvoorbeeld student bent en een kamer huurt of als je woningeigenaar bent. Er zijn ook mogelijkheden om uw woning te delen of te splitsen, of om kamers te verhuren. Hiermee kunt u anderen helpen nu de woningnood hoog is. Hieronder vindt u de mogelijkheden.

Naar boven

Economie