Plannen Stadseiland

Toen de nevengeul werd aangelegd, is er afgesproken dat het Stadseiland bebouwd gaat worden. We hebben de eerste stappen gezet op weg hiernaartoe. Het Stadseiland bestaat uit 2 gebieden: Hoge Bongerd en Veur-Lent. Op deze pagina leest u er meer over. 

Meedenken via een enquête

Afgelopen september hebben we een enquête uitgezet. Elke Nijmegenaar die wilde meedenken, kon ons input geven voor de plannen. Als u de peiling heeft ingevuld: hartelijk dank! De belangrijkste resultaten zijn:

  • Nijmegenaren die reageerden, waarderen erg het groene karakter van het hele eiland en de gebruiksmogelijkheden. Zij willen dat zoveel mogelijk behouden
  • Een meerderheid wil dat het accent van de bebouwing in de Hoge Bongerd komt
  • Er is veel steun voor toevoeging van bijzondere bebouwing of een bijzondere functie op het eiland
  • Er kwamen veel ideeën binnen voor functies in het gebied

Met de direct omwonenden zijn we ook in gesprek, via bewonersprojectgroepen.

Het ambitiedocument

Met de enquête en de gesprekken met direct omwonenden halen we meningen, wensen en ideeën op over Stadseiland. Deze nemen we mee in de aanbestedingsstukken. Zodat we een mogelijke ontwikkelaar meenemen in de gedachten die er in de stad leven over het Stadseiland.

Daarnaast komen de hoofdlijnen hiervan terug in het ambitiedocument (pdf), samen met de ambities van de gemeente. In het gebied zijn minimaal 350 en maximaal 500 woningen gepland. Ook komen er voorzieningen die een aanvulling moeten zijn op voorzieningen die er al zijn in de stad. De 2 deelgebieden krijgen elk hun eigen sfeer.

Representatieve Stadspeiling

De gemeenteraad heeft in maart verzocht om een representatieve Stadspeiling, om meer input op te halen vanuit de stad. Hiervoor is nu een plan van aanpak opgesteld en is er een raadswerkgroep actief op dit onderwerp. Het idee is om meerdere varianten van bebouwing en niet-bebouwing voor te leggen aan Nijmegenaren. De gemeenteraad besliste op 22 september 2021 over het plan van aanpak. Bekijk punt 11 raadsvoorstel Ontwikkeling Stadseiland - Plan van aanpak Stadspeiling