Plannen Stadseiland

Toen de nevengeul werd aangelegd, is er afgesproken dat het Stadseiland bebouwd gaat worden. We hebben de eerste stappen gezet op weg hiernaartoe. Het Stadseiland bestaat uit 2 gebieden: Hoge Bongerd en Veur-Lent. Op deze pagina leest u er meer over. 

Referendum

Ondersteunen inleidend verzoek referendum wensen en bedenkingen ontwikkeling Stadseiland

 

Meedenken via een enquête

Afgelopen september hebben we een enquête uitgezet. Elke Nijmegenaar die wilde meedenken, kon ons input geven voor de plannen. Als u de peiling heeft ingevuld: hartelijk dank! De belangrijkste resultaten zijn:

  • Nijmegenaren die reageerden, waarderen erg het groene karakter van het hele eiland en de gebruiksmogelijkheden. Zij willen dat zoveel mogelijk behouden
  • Een meerderheid wil dat het accent van de bebouwing in de Hoge Bongerd komt
  • Er is veel steun voor toevoeging van bijzondere bebouwing of een bijzondere functie op het eiland
  • Er kwamen veel ideeën binnen voor functies in het gebied

Met de direct omwonenden zijn we ook in gesprek, via bewonersprojectgroepen.

De plannen: het ambitiedocument

Met de enquête en de gesprekken met direct omwonenden halen we meningen, wensen en ideeën op over Stadseiland. Deze nemen we mee in de aanbestedingsstukken. Zodat we een mogelijke ontwikkelaar meenemen in de gedachten die er in de stad leven over het Stadseiland.

Daarnaast komen de hoofdlijnen hiervan terug in het ambitiedocument (pdf), samen met de ambities van de gemeente. In het gebied zijn minimaal 350 en maximaal 500 woningen gepland. Ook komen er voorzieningen die een aanvulling moeten zijn op voorzieningen die er al zijn in de stad. De 2 deelgebieden krijgen elk hun eigen sfeer.

Wethouder Noël Vergunst: “Het eiland Veur-Lent heeft unieke natuur en landschap, dat is het uitgangspunt voor de ontwikkeling. Er moet veel aandacht zijn voor duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid. Binnen dat landschap mag iconisch gebouwd worden. Maar het blijft het groene eiland in het centrum van de stad waar je kunt genieten van bijzondere natuur en het water. Een fantastische plek om te wonen en te verblijven. Aan de andere kant van de Spiegelwaal krijgt ook de Hoge Bongerd een ontwikkeling die bij het bijzondere karakter past. De Hoge Bongerd sluit straks aan de ene kant aan op de dorpskern van Lent. Aan de Lentse kade krijgt de Hoge Bongerd aansprekende kadebebouwing. Stadseiland is een zeer succesvol gebied waar veel mensen van genieten. Dat willen we nog verder versterken, onder andere met een openbare ruimte die nog meer uitnodigt om op avontuur te gaan.”

Bekijk het ambitiedocument (pdf).

Het vervolgproces

Dit ambitiedocument wordt nu voorgelegd aan de raad. De raad kan haar wensen en bedenkingen aangeven. Met mogelijke aanscherping gaan we vervolgens op zoek naar een marktpartij die een visie op Stadseiland gaat maken. Dat doen we met een aanbestedingsprocedure. De geselecteerde marktpartij gaat uiteindelijk in nauwe samenspraak met de gemeente en de stad (o.a. omwonenden én gebruikers) de visie verder uitwerken in concrete plannen. Naar verwachting is de aanbesteding eind 2021 afgerond. Verdere uitwerking van de plannen kan tegen de zomer van 2022 gereed zijn.