Tijdelijke gemeentelijke noodopvang (TGO) voor vluchtelingen Koudenhoek Noord

De gemeente Nijmegen  heeft op 7 juni 2024 een tijdelijke gemeentelijke noodopvanglocatie geopend voor maximaal 400 personen in Nijmegen-Noord op de locatie Koudenhoek Noord, ten zuiden van de Oosterhoutse Plas tussen de Griftdijk en het spoor. Deze locatie is voor ongeveer 1 jaar beschikbaar, daarna worden hier woningen gebouwd.

De gemeente heeft de dagelijkse leiding op de opvanglocatie en zorgt voor 24-uurs toezicht en beveiliging. Bindkracht10 en de gemeente verzorgen activiteiten voor de bewoners. Voor kinderen wordt gezocht naar passend onderwijs.

Opvang voor vluchtelingen vanuit Ter Apel

Op dit moment melden zich in Ter Apel vooral alleenreizende mannen om asiel aan te vragen, afkomstig uit verschillende landen. Op de locatie Koudenhoek Noord bestaat het grootste gedeelte van de bewoners dan ook uit deze doelgroep. Er zijn echter ook gezinnen, stellen en vrouwen met kinderen. In Koudenhoek is de verhouding op dit moment (= half juni 2024) tweederde alleenreizende mannen en eenderde gezinnen, vrouwen met kinderen en stellen. De opvang in Koudenhoek is niet bedoeld voor mensen waarvan vooraf duidelijk is dat zij geen kans maken op asiel, bijvoorbeeld vanwege een veilig land van herkomst.

Tijdelijke, eenvoudige plekken voor vluchtelingen

Dit soort noodopvangplekken is er voor vluchtelingen die wachten op plek in een asielzoekerscentrum. Of voor mensen die al een verblijfsstatus hebben en wachten tot ze in een huurwoning kunnen. De noodopvanglocatie bestaat uit 68 woonunits voor 6 personen en 4 paviljoens voor maaltijden, douches en toiletten. Ook zijn er kantoren, een woonkamer, een zorgplein en een kinderkamer te vinden.

Landelijk veel te weinig opvangplekken

Ondanks de Spreidingswet heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in ons land nog steeds te weinig opvangplekken voor vluchtelingen. Dit komt doordat veel gemeenten nog geen opvanglocaties aanbieden. En doordat een aantal noodopvanglocaties in het land gaat sluiten, zoals ook de Nijmeegse opvang Winkelsteeg onlangs is gesloten. 

Regelmatig contact met bewoners in de buurt van opvang

Zoals beloofd aan bewoners in de buurt, wordt de situatie op en rond de opvang goed gevolgd. Er is regelmatig contact met bewoners die direct bij de opvang wonen over de voortgang van de locatie. Zie ook het filmpje van het COA met uitleg over een opvanglocatie in de buurt.

De locatie is 24 uur per dag bereikbaar voor noodgevallen. De inwoners van andere Nijmeegse wijken hebben de afgelopen keren dat opvang dringend nodig was, laten zien dat mensen in nood hier welkom zijn. Ook rondom Koudenhoek Noord hebben inwoners laten zien dat hun tijdelijke buren welkom zijn. Wij zijn blij met dit begrip en deze steun. En wij hopen dat we hierop mogen blijven rekenen.

Passend onderwijs voor kinderen

Er wordt naar passend onderwijs gezocht, bijvoorbeeld op gewone basisscholen en in de Internationale Schakelklassen voor middelbaar onderwijs. Op het terrein is een speeltuintje, een kinderkamer en er zijn 2 leslokalen. Ook worden er activiteiten georganiseerd door gemeente Nijmegen en Bindkracht10.

Vrijwilligers

Inmiddels (= half juni) hebben zich al veel mensen aangemeld als vrijwilliger. De locatie is nu bijna volledig bezet en we hebben zicht op de doelgroepen en hun behoeften. Bindkracht10 en de gemeente kijken nu welke activiteiten worden georganiseerd en hoe vrijwilligers hierbij kunnen worden ingezet. 

Er zijn op dit moment voldoende vrijwilligers voor deze locatie. Maar we weten inmiddels uit ervaring dat er hele leuke verbindingen kunnen ontstaan tussen bewoners van de opvanglocatie en omwonenden. Zo zijn er bijvoorbeeld omwonenden die vluchtelingen uitnodigen om bij hen te komen eten. Of mensen die kinderen uit de opvanglocatie uitnodigen om te komen spelen met hun kinderen. Wilt u ook op deze manier iets betekenen voor de bewoners van deze locatie? Dan kunt u contact opnemen via opvang@bindkracht10.nl

Tijdelijk verblijf in Koudenhoek en Nijmegen

De locatie is voor ongeveer 1 jaar beschikbaar voor opvang. De mensen die worden opgevangen in Koudenhoek gaan niet allemaal naar een AZC in Nijmegen en komen niet allemaal permanent in Nijmegen (of Nederland) te wonen.

Tijdens het asielproces verblijven vluchtelingen in een opvanglocatie: bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum, of zoals nu in Nijmegen in een noodopvanglocatie. Als er plek ontstaat in de al bestaande AZC’s in het land, kan het zijn dat zij daar naartoe verhuizen.

Als de mensen een tijdelijke en/of permanente verblijfsvergunning krijgen en daardoor statushouder worden, kunnen ze woonruimte krijgen in een Nederlandse gemeente. Dat kan overal in Nederland zijn. Elke gemeente in Nederland moet woningen beschikbaar stellen voor statushouders. Hoeveel dat er zijn, hangt af van de grootte van de gemeente.

Documenten