Opvang vluchtelingen

Nijmegen is een gastvrije stad. Dit hebben we al vaker laten zien toen er veel opvang voor vluchtelingen nodig was. Deze mensen werden welkom geheten door en in de stad. Denk bijvoorbeeld aan de eerdere noodopvang in Heumensoord en Brakkenstein.

Op deze pagina leest u hoe de gemeente Nijmegen omgaat met de opvang van asielmigranten. En over de verschillende groepen die hieronder vallen.

Hoe gaat Nijmegen om met de opvang van vluchtelingen

Hoewel opvang van mensen die asiel zoeken geen taak van de gemeente is, spelen gemeenten een steeds grotere rol bij dit soort landelijke sociale vragen.

Het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor het opvangen van mensen in ontvangstlocaties zoals Ter Apel en reguliere AZC's (Asielzoekerscentrum), zoals die aan de Dommer van Poldersveldtweg.

In Nijmegen helpt de gemeente het Rijk en het COA, bijvoorbeeld door te voldoen aan de Spreidingswet en tijdelijke opvangplekken te bieden, zoals op de Koudenhoek Noord en de Winkelsteeg.

Verder hebben gemeenten van het Rijk de vraag gekregen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Er is geen wettelijke verplichting om een bepaald aantal Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Met 4,3 mensen per 1.000 inwoners, zijn we als gemeente gemiddeld vergeleken met alle gemeenten.

Zie verder onze pagina Opvang Oekraïners.

We voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden onder de Spreidingswet en proberen vooral blijvende opvangplekken te bieden in asielzoekerscentra (AZC’s). Maar we bieden ook tijdelijke opvangplekken om het COA en de Rijksoverheid te ondersteunen, als het nodig en mogelijk is.

Tijdelijke noodopvang in Nijmegen

Winkelsteeg

Deze tijdelijke opvanglocatie gaat binnenkort sluiten.

Koudenhoek Noord

Begin juni opent een tijdelijke gemeentelijke noodopvanglocatie voor 400 personen in Nijmegen-Noord. De locatie noodopvang Koudenhoek Noord is voor ongeveer 1 jaar beschikbaar, daarna worden hier woningen gebouwd.

Asielzoekerscentra in Nijmegen

AZC Dommer van Poldersveldtweg

In de oude Prins Hendrikkazerne in Nijmegen-Oost. Er is plek voor 400 mensen.

Tijdelijke AZC Stieltjesstraat

In het oude belastingkantoor aan de Stieltjesstraat sinds augustus 2022. Het gaat om een tijdelijke extra locatie van het AZC aan de Dommer van Poldersveldtweg. Er is plek voor 120 mensen. In september 2027 sluit deze locatie weer, omdat het gebouw onderdeel is van de nieuwe plannen voor het stationsgebied.

Nijmegen biedt eenvoudige opvang – bed, bad en brood - voor mensen die nergens anders naartoe kunnen. Dit is momenteel de enige mogelijkheid zolang er nog geen vaste, betere oplossing is.