Datum:

Nieuwsbrief 10 april 2024


 

Expeditie NYMA nodigt uit tot avontuur

Tijdens de open dag op Zondag 14 april kunnen bezoekers meedoen aan Expeditie NYMA en zo de veelzijdigheid van het NYMA-terrein ervaren. De expeditie start om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Er zijn activiteiten voor jong en oud en alle facetten van NYMA doen mee. De toegang is gratis. Naast een dag vol activiteiten wordt het NYMA-terrein op deze dag officieel worden geopend. De feestelijke ceremonie is op het Waalplein, waar Burgemeester Bruls het terrein om 13:00 uur officieel opent. De details van deze ceremonie blijven nog even geheim.

NYMA, de plek voor pioniers

Het huidige NYMA-terrein bestaat uit de volgende facetten: De Vasim, Waalhalla, 
NYMA makersplaats, het Waalplein, de Kolk en het buitensport-gebied. Samen vormen zij NYMA, de plek voor pioniers. Het afgelopen jaar is een belangrijk jaar geweest voor NYMA. Het gebied heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt en is uitgegroeid tot een bruisende gemeenschap vol bedrijvigheid, recreatiemogelijkheden en culturele activiteiten. Het is tijd voor het grote publiek om dit te ontdekken, het is tijd voor Expeditie NYMA.

Geschiedenis NYMA

Het NYMA-terrein heeft door de eeuwen heen een uiterst boeiende transformatie ondergaan. Gedurende de Tweede Wereldoorlog speelde het terrein een cruciale rol in de strategische waalcrossing, een essentieel onderdeel van operatie ‘Market Garden’. Tijdens het industriële tijdperk huisvestte het NYMA-terrein diverse fabrieken in de textiel- en chemische industrie. Aanvankelijk was dat de Kunstzijdespinnerij NYMA, later vestigde zich hier CP Kelco en de Vasim-fabriek die bieden een cruciale rol speelden in de industriële vooruitgang van onze regio. Het nieuwe NYMA heeft haar industriële verleden omarmd. Met deze rijke geschiedenis als fundament is NYMA een inspirerende plek waar verleden en heden samenkomen. De transformatie van NYMA weerspiegelt bredere trends in stedelijke ontwikkeling, waarbij voormalige industriële gebieden worden her ontwikkeld tot levendige gemeenschappen die de geschiedenis van de locatie combineren met nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.

Informatie

Alle belangrijke ontwikkelingen en leuke updates zijn te vinden op de social-mediakanalen van NYMA.


 

Zo zorgen we voor Nijmeegse bomen

Bomen zorgen voor een biodiversiteit, en voor een groene, gezonde omgeving om in te wonen, werken, en leven. De gemeente wil daarom goed voor bomen zorgen. Dat is vastgelegd in een Bomenbeheerplan. Eigenaren van grond waar bomen op staan, zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van goed groenbeheer, zo schrijft de wet voor. Dat geldt dus ook voor de openbare ruimte, waar de gemeente over gaat. Daarom heeft de gemeente een ‘Bomenbeheerplan’. Dat is nu geüpdatet, en geldt als leidraad voor de komende tien jaar.

Minder snoeien

In het plan staat onder meer dat we zo min mogelijk willen snoeien. Bomen hebben namelijk een belangrijke functie bij hitte en hevige regenbuien. De bladeren zorgen voor afkoeling en bescherming tegen de regen. Minder snoeien moet hierbij helpen; hoe meer bladeren, hoe beter. Of dit beleid zo goed werkt als we verwachten, evalueren we halverwege de looptijd van het plan.

Bomenbeheer betekent trouwens niet automatisch dat alle bomen altijd behouden blijven. Soms is kappen nodig, vooral als de veiligheid in het geding komt. Als bomen gekapt worden, wil de gemeente deze zoveel mogelijk vervangen, maar niet altijd op precies dezelfde plaats. Dat wordt per geval bekeken. In ieder geval hebben we bij de aanplant van nieuwe bomen voorkeur voor soorten die van nature in West-Europa voorkomen.

Meer informatie over het bomenplan is te vinden op onze website over bomen.

Lees hier collegevoorstel 4.10 Bomenbeheerplan Nijmegen 


 

Doe mee aan de Collage van de stad 2024

Wilt u meehelpen om een zo compleet mogelijk beeld van de stad samen te stellen? Zondag 21
april kan dat. Het kost u 1 minuut, is gratis én u maakt kans op een prijs.

Alle Nijmegenaren worden uitgenodigd om op zondag 21 april een foto van de stad te
maken vanuit hun eigen voordeur, en deze in te sturen. Al deze foto’s samen vormen één beeld
van Nijmegen anno 2024. Dit jaar maken we voor het vijfde jaar een collage van de stad,
waardoor veranderingen in de stad van de afgelopen jaren aan het licht komen.

Op een zondag in april tijdens de eerste corona lockdown begonnen Besiendershuis en het
Regionaal Archief Nijmegen (RAN) met dit initiatief, met als doel om over de jaren heen de
geleidelijke en minder geleidelijke veranderingen in de stad zichtbaar te maken. Daarvoor is het
van belang dat ieder jaar zoveel mogelijk foto’s worden gemaakt vanuit heel de stad, dit jaar dus
op zondag 21 april. 

De eerdere collages zijn te zien op de websites van het Besiendershuis én de historische atlas van het RAN.


 

Vanavond in de raad

Vanavond is het Politieke Avond en de gespreksronde staat centraal. De Politieke Avond start om 18.00 uur. Op de agenda staan onder andere de spelregels invoering betaald parkeren, verordening Ombudsman en de startnotitie culturele broedplaatsbeleid.

Spelregels invoering betaald parkeren

De raad heeft het college vorig jaar de opdracht gegeven om een aanpassing te doen in de spelregels bij invoering van betaald parkeren. De huidige spelregels werken namelijk minder goed dan verwacht. Een aanpassing van de spelregels moet ervoor zorgen dat de gemeente sneller en makkelijker parkeeroverlast, veroorzaakt door een te hoge parkeerdruk, kan aanpakken. Ook kunnen bewoners straks sneller een aanvraag voor betaald parkeren doen. De raad gaat hierover in gesprek.

Startnotitie culturele broedplaatsbeleid

Deze startnotitie zet in op meer ateliers en culturele broedplaatsen, die voor langere tijd gebruikt kunnen worden. De notitie vormt de start van de gesprekken die het college de komende maanden met kunstenaars en andere betrokkenen wil voeren. De raad kan nu zijn input meegeven voor de verdere uitwerking, eind dit jaar volgt het definitieve voorstel.

De vergaderingen van de raad zijn hier live te volgen of later terug te kijken onder de betreffende datum: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Inspreken bij de gemeenteraad over een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie: griffie@nijmegen.nl.

Nieuwsbrief gemeenteraad

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich hier ook abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad (afmelden kan op elk moment).


 

Vondst van de maand

In aanloop naar het nieuwe Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland lichten we elke maand een vondst uit het depot uit. Mensen die bij of voor het depot werken laten hun favoriete vondst zien. Deze maand de vondst van Gijs. Hij is fotograaf en depotmedewerker bij de gemeente Nijmegen en ziet veel archeologische stukken voorbij komen. Hij laat ons een haarnaald uit de Romeinse tijd zien.

“In Nijmegen-Oost is een bronzen haarnaald uit de Romeinse tijd gevonden. De eerste keer dat ik de haarnaald fotografeerde vond ik hem al heel erg mooi, omdat de versiering heel fijn is gemaakt. De kleine hand die een vrouwenhoofd vasthoudt; je hebt bijna een vergrootglas nodig om alles goed te kunnen zien. De hand met het hoofdje zijn bij elkaar zo'n 2 cm groot, maar van de vingers zijn de nagels zichtbaar. Het hoofdje heeft een opgestoken kapsel waarvan je de vlechten nog kunt zien. Als vrienden of familie mij vragen wat er leuk is aan archeologie noem ik deze haarnaald, omdat hij zo klein is en toch gedetailleerd. Zelfs na bijna 2.000 jaar in de bodem.

De plek waar de haarnaald is gevonden is ook bijzonder. De legerplaats van het Tiende Legioen! Eerder werd altijd gedacht dat vrouwen in de Romeinse tijd daar niets te zoeken hadden. Maar in veel legerplaatsen in het Romeinse Rijk komen steeds meer vondsten tevoorschijn die alleen door vrouwen zijn gebruikt, zoals haarnaalden maar ook schoenen in kleine maten, zelfs kinderschoenen. Zo veel dat tegenwoordig iedereen het erover eens is dat vrouwen en kinderen wel degelijk lange tijd in een legerplaats konden wonen.

De haarnaald is opgegraven op een terrein waar nieuwe huizen zijn gebouwd. Dus zonder opgraving was hij verloren gegaan. Nu wordt hij in ons depot bewaard, zodat hij beschikbaar is voor onderzoekers. Misschien wordt hij ooit nog eens tentoongesteld in een museum, daar is hij mooi genoeg voor.”

Meer weten over de plannen? https://winkelsteeg.nijmegen.nl/levensader/archeologisch-depot/.