Datum:

Oud & Nieuw in Nijmegen? Alleen met ‘kindervuurwerk’

Het is het hele jaar verboden om vuurwerk af te steken in Nijmegen, ook met Oud & Nieuw. Nijmegen heeft tijdens de jaarwisseling een lokaal vuurwerkverbod. Dit doet de gemeente omdat er eerder te veel verwondingen, dierenleed, geweld tegen hulpverleners, luchtvervuiling, gezondheidsschade, vuurwerkafval, forse materiële schade en maximale inzet van hulpdiensten waren. 

Alleen 'kindervuurwerk' mag

Op de verpakking van vuurwerk staat een code die aangeeft om welke soort het gaat. Iedereen vanaf 12 jaar mag ‘kindervuurwerk’ afsteken (categorie F1). Denk bijvoorbeeld aan sterretjes, grondbloemen, Bengaals vuur, knalerwten, trekrotjes. 

Verboden: al het andere vuurwerk

Alle andere soorten vuurwerk afsteken is verboden in Nijmegen (categorie F2, F3 en F4). Wie betrapt wordt op het afsteken van vuurwerk, riskeert een boete vanaf 250 euro en volwassenen een aantekening op het strafblad. De verkoop van siervuurwerk (categorie F2) via officiële verkooppunten is door landelijke regels nog wel toegestaan.

Heeft u overlast van vuurwerk?

Overlast van vuurwerk kunt u melden bij de gemeente via Meld & Herstel. Bij direct gevaar, bel de politie: 112. Toezichthouders en politie kunnen niet altijd direct op een melding afgaan. De meldingen worden vooral gebruikt om te weten op welke locaties de meeste overlast is. Op die locaties surveilleren toezichthouders vaker en wordt indien nodig samen met politie en jongerenwerk een specifieke aanpak gemaakt.


 

Andere ophaaldagen afval en openingstijden milieustraten door feestdagen

Op eerste en tweede kerstdag en op nieuwjaarsdag haalt Dar geen afval op en zijn de milieustraten gesloten. Door de feestdagen kan het zijn dat Dar uw afval op een andere dag ophaalt dan u gewend bent.

Weten wanneer Dar uw afval ophaalt?

Check dan de Dar-app of kijk op dar.nl/afvalwijzer. Zo heeft u altijd uw persoonlijke afvalwijzer bij de hand! U kunt in de app instellen dat u een melding krijgt, wanneer u welk afval aan de straat kunt zetten. Makkelijk toch?


 

50 bewoners gezocht voor de Warmtevisie Nijmegen!

De warmtevisie beschrijft de visie van de gemeente op warmte. 

Na vijf jaar is het belangrijk de visie van de gemeente Nijmegen te updaten. De mening van Nijmegenaren is daarbij belangrijk! Wilt u bijvoorbeeld zelf bepalen hoe u uw huis verwarmt, of niet? Wat vindt u van de verdeling van de kosten voor warmte? Wat vindt u belangrijk?

Om de mening van verschillende Nijmegenaren te leren kennen, selecteren we 50 inwoners. Zij gaan tijdens twee avonden in gesprek over hun wensen en zorgen. Die nemen we mee in de nieuwe warmtevisie. Bent u geselecteerd en praat u mee tijdens deze avonden? Dan krijgt u daarvoor een vergoeding van 50 euro.  

Wilt u ook meedenken? De sessies zijn op donderdagavond 25 januari en 8 februari van 19.00 tot 21.30. Van ons krijgt u een maaltijd en koffie/thee. Klik hier om u aan te melden.


 

‘Met een fiets doe je mee!’

Het project ‘Met een fiets doe je mee!’ zorgt ervoor dat Nijmegenaren met een laag inkomen een fiets kunnen kopen. Wanneer het nodig is worden de fietsen gerepareerd én ook leren de fietseigenaren hoe ze zelf hun fiets kunnen repareren. Hiervoor worden repaircafés verspreid over Nijmegen ingezet.

In 2023 is het Huis van Compassie begonnen met het fietsproject. Dankzij een bijdrage van €8000,- van gemeente Nijmegen zijn er 200 fietsen opgeknapt en uitgegeven. Ook organiseren zij fietslessen en andere ontmoetingsactiviteiten rondom fietsen en leren fietsen.

Lees hier collegevoorstel 4.20 Subsidiefietsproject “Met een fiets doe je mee!”.


 

Subsidie ‘Je kan het dak op’

De gemeente geeft eenmalig een subsidie van €50.000,- voor het project ‘Je kan het dak op’ aan Stichting Stevenskerk. Het dak van de Stevenskerk wordt de komende jaren gerestaureerd en dit is een mooi moment om het dak open te stellen voor publiek.

Voor bezoekers is dit een unieke kans om van het uitzicht te genieten en meer te weten te komen over het restauratieproces. De afgelopen jaren zijn er in het land diverse succesvolle initiatieven geweest om het dak van grote iconische kerken open te stellen voor publiek.

Lees hier collegevoorstel 4.16 Subsidie 'Je kan het dak op'


 

Kunstwerk Tordoir in Dukenburg

Dukenburg heeft een opvallen kunstwerk erbij. Sinds begin december staat het bekende blauwe kunstwerk van de Belgische kunstenaar Narcisse Tordoir bij de kruising Van Boetbergweg-Van Apelterenweg.

Narcisse Tordoir is op de eerste plaats een schilder. Dat is ook te zien in het beeld dat eigenlijk een ruimtelijke tekening is van circa 30 meter lang en 7 meter hoog. De kunstenaar heeft lijnen aan elkaar geschakeld van dingen die in het straatbeeld van Nijmegen te zien zijn: huizen, gebouwen, silhouetten van de stad, en dingen toegevoegd die met kijken te maken hebben, zoals ogen. Het is oorspronkelijk gemaakt voor het plein op het Kelfkensbos en verwijst naar de stad als levendige broedplaats van activiteit waar altijd veel te zien is.

Aan de herplaatsing van het kunstwerk van Narcisse Tordoir is een participatietraject vooraf gegaan. Met de nodige publiciteit in het wijkblad De Dukenburger. In samenspraak met De Dukenburger zijn er een aantal voorkeurslocaties besproken en uiteindelijk is de keuze op deze locatie gevallen.

Het kunstwerk is van veraf en van dichtbij op een andere manier te beleven en dat is interessant voor zowel voetgangers, die langs het beeld lopen, als fietsers, die erlangs rijden, en het wegverkeer. Het is transparant en gaat daarom ook mooi op in de openbare ruimte van het groene stadsdeel Dukenburg. Helaas ligt het gras, rondom het kunstwerk, er nog niet netjes bij maar zodra het voorjaar is gaat dat veranderen. Zon, regen en een hogere temperatuur zorgen voor groei en bloei van het gras.

Benieuwd naar meer kunst in de stad? Bezoek dan de KOS-website (Kunst Op Straat).


 

Vanavond in de raad

Woensdag 20 december is het Politieke Avond en de besluitronde staat centraal. De Politieke Avond start om 15.00 uur. U kunt de besluitronde bijwonen in het stadhuis of online volgen via nijmegen.nl/gemeenteraad.

Op de agenda staan onder andere het raadsvoorstel verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2024, het raadsvoorstel verzoek NEC principe-uitspraak Goffertstadion en het raadsvoorstel rolneming gemeente in publiek integraal warmtebedrijf Dukenburg.

Raadsvoorstel verzoek NEC principe-uitspraak Goffertstadion

De gemeenteraad bespreekt het verzoek van NEC aan de gemeente over de verkoop van het Goffertstadion. De verkoop van het Goffertstadion aan NEC, waar de gemeente nu eigenaar van is, loopt al meerdere jaren. Om de koop van het stadion te kunnen bekostigen, heeft NEC voorgesteld om appartementen te bouwen bij het stadion. Volgens het college past dit voorstel niet binnen de wens en voorkeuren van de gemeenteraad. Het Goffertpark wordt daarmee teveel aangetast. Het college stelt dan ook aan de gemeenteraad voor om het stadion te verkopen aan NEC in de huidige staat zonder de mogelijkheid van woningbouw tegen een realistische prijs.

De vergadering van de raad is hier live te volgen of later terug te kijken.

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich hier  abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad. (afmelden kan op elk moment).


 

Inclusieve brug Waalhaven

De gemeente wil toch een brug aanleggen in de Waalhaven die voor iedereen toegankelijk is. Uit onderzoek bleek dat alleen een op maat gemaakte trapplateaulift een duurzame en veilige oplossing is. 

De brug is een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkelingen rondom de Waal. Daarom ligt er nu een voorstel om voor deze constructie te kiezen en de benodigde middelen op te nemen in de Stadsbegroting 2024-2027. Hiermee is de door de gemeenteraad aangenomen motie ‘yes we can’ uitgevoerd.

Als de gemeenteraad niet instemt met dit voorstel, komt het eerder gepresenteerde ontwerp weer in beeld. Maar er zal dan wel met de subsidieverstrekkers worden gesproken over de gevolgen.

Lees hier collegevoorstel 3.1 Voorstel inclusieve brug Waalhaven


 

Verlengen energiefixers en energiecoaches

Het Programma energie besparen woningen 2023-2030 voorziet in de inzet van energiefixers en energiecoaches in wijken waar energiearmoede het meest voorkomt. Op 1 januari 2024 loopt de huidige subsidiebeschikking voor energiefixers en energiecoaches af. Om de inzet door te kunnen laten gaan én uit te breiden met de doe-het-zelfcoaches wordt het project verlengd tot eind 2024.

Inmiddels zijn er zo’n 7500 huisbezoeken gedaan door de energiefixers en -coaches. Naar verwachting zal eind 2024 het grootste deel van de doelgroep bezocht zijn door een energiefixer of energiecoach. Door dit project helpen we kwetsbare inwoners om te besparen op de energierekening. 

Lees hier collegevoorstel Verlengen aanpak energiearmoede door energiefixers, energiecoaches en doe-het-zelfcoaches.


 

Aanwijzingsbesluit locatieplan uitbreiding luiercontainers Nijmegen

Op  5 december 2023 is de “Zienswijzennota ontwerp aanwijzingsbesluit locatieplan uitbreiding luiercontainers Nijmegen” vastgesteld. Nu blijkt dat er per ongeluk een in de zienswijzennota een zienswijze niet is opgenomen. Hierdoor moet deze opnieuw vastgesteld worden.

Met de vaststelling van de zienswijzennota zal het ontwerp aanwijzingsbesluit op één locatie worden aangepast. De vaststelling van het aangepaste aanwijzingsbesluit kan de inzamelstructuur voor de gescheiden inzameling van luiers worden uitgebreid. 

Lees hier collegevoorstel 4.33 Aanwijzingsbesluit locatieplan uitbreiding luiercontainers Nijmegen.


 

Wijzigingen ambitiedocument Veur Lent en Hoge Bongerd

Na de stadspeiling en het besluit van de gemeenteraad om op Veur Lent af te zien van woningbouw is de planontwikkeling voor het Stadseiland opnieuw opgestart. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel het feit dat Nijmegen een aantrekkelijke stad wil zijn om in te wonen, werken en verblijven als de vraag om een gevarieerd woningaanbod voor nieuwe en bestaande bewoners. 

Dit betekent concreet dat:

  • op Veur Lent een stadspark wordt ingericht voor de hele stad
  • op de Hoge Bongerd woningen worden gebouwd, maar minder dan eerst voorzien: 250 i.p.v. 500 

Het gebied Veur Lent wordt ontwikkeld voor en met de stad. Over de ontwikkeling van de Hoge Bongerd wordt met de directe omgeving gesproken. 

Lees hier collegevoorstel 3.4 Geactualiseerde Ambitiedocument Veur Lent en Hoge Bongerd.


 

Minder leegstand in Nijmegen

De leegstand in de gemeente Nijmegen is in de laatste jaren afgenomen. Dat geldt voor leegstand in woningen en voor kantoren, winkels en gemeentelijk vastgoed. Het blijft belangrijk om de leegstand goed te monitoren om zo goed mogelijk gebruik te maken van de ruimte die er is in de stad.

Twee soorten leegstand

Er bestaan 2 soorten leegstand: kortdurende (frictie) leegstand en langdurige (structurele) leegstand. Frictie leegstand duurt maximaal 1 jaar en is nodig om verhuisbewegingen mogelijk te maken. Voor een gezonde markt is dus altijd een percentage leegstand nodig. Een tweede soort leegstand is In de notitie wordt daarom langdurige leegstand. Hiervan is sprake wanneer een pand langer dan 1 jaar leegstaat. In de aanpak richten we ons op de langdurige aanpak.

Aanpak

Als panden leeg staan dan maakt de gemeente gebruik van verschillende mogelijkheden. Deze aanpak zorgde in de afgelopen jaren voor een daling van de leegstand. De mogelijkheden die de gemeente inzet bij leegstand zijn:

  • Tijdelijk gebruik
  • Tijdelijk Anders Gebruik
  • Transformatie van een pand/gebied (dit geldt vooral voor kantoren)

Aanpak van leegstand helpt om zo goed mogelijk gebruik te maken van de ruimte die er al is. Om dit goed te houden wil de gemeente dat alles wat er al gebeurd nog beter vindbaar is. Maar willen we ook actiever inwoners informeren over wat er allemaal kan om beter gebruik te maken van de woningen die er al zijn. Ook wordt jaarlijks gekeken of alle maatregelen nog passend zijn. 

Beter gebruik maken van bestaande woningen

Beter gebruik maken van de woningen die er al zijn in de gemeente kan ook op ander manieren. Zoals bijvoorbeeld door woning delen of splitsen. Op de website van de gemeente Nijmegen vindt u meer informatie over wonen en wat u kunt doen als u bijvoorbeeld uw woning wil splitsen of delen. 

Lees hier collegevoorstel 3.2 Notitie leegstand