Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 39 leden van 11 verschillende politieke partijen

Zo werkt de gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van beleid en controleert de uitvoering

Contact met de gemeenteraad

Mail, postadres, telefoon van de griffie, Twitter, contact raadsleden, brief aan de raad ...

Politieke Avond

De gemeenteraad vergadert bijna elke woensdag tijdens de Politieke Avond

Inspreken bij Politieke Avond

Spreekrecht, contact opnemen met de griffie

Vergaderingen en uitzendingen

Onderwerpen op de agenda, uitzendingen en archief

Op bezoek bij de gemeenteraad

Uitleg over de gemeentepolitiek en kennismaken met de raadsleden

Burgerinitiatief, referendum, klacht, bezwaar (gemeenteraad)

Burgerinitiatief, referendum, klacht indienen, bezwaar maken

Commissies en werkgroepen van de gemeenteraad

Commissies en werkgroepen van de gemeenteraad