Gemeenteraad

Gemeenteraad actueel

Actuele berichten van de gemeenteraad

Zo werkt de gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van beleid en controleert de uitvoering

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 39 leden van 10 verschillende politieke partijen

Contact met de gemeenteraad

Contact met de gemeenteraad

Politieke Avond

De gemeenteraad vergadert elke 2 weken tijdens de Politieke Avond

Inspreken bij Politieke Avond

Spreekrecht, contact opnemen met de griffie

Vergaderingen, stukken, uitzendingen en archief gemeenteraad

Vergaderingen, uitzendingen en archief gemeenteraad

Op bezoek bij de gemeenteraad

Uitleg over de gemeentepolitiek en kennismaken met de raadsleden

Burgerinitiatief, referendum, klacht, bezwaar (gemeenteraad)

Burgerinitiatief, referendum, klacht indienen, bezwaar maken

Commissies en werkgroepen van de gemeenteraad

Commissies en werkgroepen van de gemeenteraad