Datum:

Nieuwsbrief 20 maart 2024


 

Subsidie voor ontwikkeling ZZP’ers in cultuur

Wat brengt een nieuwe scholing u? Bram Versteegen-van Dort, Musicalacteur en Zangdocent: “Na verschillende opleidingen op het gebied van muziektheater en zang kon ik van alles met mijn stem, maar was ik mijn eigen geluid kwijtgeraakt. Bij mijn huidige docent ontwikkel en verdiep ik MIJN stem!”

Meer investeren in uw eigen loopbaan en ontwikkeling? Culturele en creatieve ZZP’ers uit Nijmegen kunnen ook dit jaar een bijdrage krijgen voor scholing en ontwikkeling. De gemeente verdubbelt de subsidie die Nijmeegse makers krijgen van Werktuig Permanente Professionele Ontwikkeling (werktuig PPO). Toekenning van subsidie gaat op volgorde van binnenkomst . Op = Op. Kijk voor meer informatie over de subsidie op onze website.


 

Samen onder één dak verduurzamen? Zet uw stappen

Als u lid bent van een Vereniging van Eigenaren (vve), moet u samen geld opzijzetten voor onderhoud. Meestal is er dan een onderhoudsplan voor de lange termijn. Maar is er ook een plan voor duurzaam onderhoud? Bijvoorbeeld om op termijn samen te isoleren? En is er een stip aan de horizon gezet om uiteindelijk te gaan verwarmen zonder aardgas?

Het begint allemaal met het opstellen van een gezamenlijk duurzaam onderhoudsplan. Dat plan maken is een hele uitdaging. U moet met veel dingen rekening houden, in samenspraak met elkaar. Wie kan helpen met het maken van zo’n plan? En wat als niet iedereen het eens is met elkaar, kunt u dan toch al stappen zetten? Waar moet u op letten? 

Op weg naar een duurzame vve zijn er verschillende subsidies en leningen beschikbaar. De vve-adviseur van Energieloket Nijmegen kent de uitdagingen waar vve’s mee te maken hebben. Een afspraak met de adviseur is op donderdag (ook in de avond) of vrijdag en is gratis. U maakt de afspraak via nijmegen.nl/energieloket-vve


 

Trots op de wijk: college bezoekt Nijmeegse wijken

Elke wijk is heel divers met allerlei leeftijden en achtergronden. Gemeenschappelijk is dat de betrokkenheid van mensen groot is. Of je nu letterlijk in de klei in een moestuin staat te praten met mensen met een migratieachtergrond, kinderen spreekt over speeltuinwensen of je krijgt een rondleiding door het *Estelgebouw, inwoners laten graag zien waar ze wonen en leven. Iedereen wil er iets moois van maken.

Bezoek oud West

Op 27 februari jl. ging het college langs in Oud West waar onder andere een bezoek aan  basisschool KC De Wieken en wijkcentrum De Biezantijn op het programma stond. De collegeleden spraken met kinderen van De Wiekenraad over hun wensen voor het schoolplein. En met een aantal bewoners over kwesties die spelen in de wijk. Er was ook ruimte om creatief bezig te zijn.

Bezoek Oost

Tijdens het bezoek aan Oost op 19 maart maakte het college kennis met een aantal wijkinitiatieven, zoals ‘Oog voor elkaar’ - bewoners en professionals hebben samen oog voor de wijk - en Dementievriendelijk Nijmegen-Oost.  Verder stond een bezoek aan de spoorkuil Bottendaal op het programma. Bewoners beheren en onderhouden deze plek zelf en hebben er een buurtmoestuin.  Het bezoek werd afgesloten in de hal van het Estel gebouw met een prachtig uitzicht over de Ooijpolder.

Het college bezoekt de komende maanden andere wijken in Nijmegen waar we af en toe over zullen berichten.

*Estelgebouw is het onder architectuur gebouwde voormalige kantoorpand van Hoogovens en Royal Haskoning DHV waar nu appartementen zijn gevestigd.


 

Een stad waarin ook dieren het goed hebben

De afgelopen jaren heeft Nijmegen verschillende maatregelen genomen voor het verbeteren van het welzijn van dieren in de stad. Zo stelden we bijvoorbeeld een vuurwerkverbod in en zijn we gestart met het Dierenbuddy project. 

Maart 2021 werd de ‘Beleidsnotitie Dierenwelzijn’ gepresenteerd met daarbij een uitvoeringsagenda. Daarin staan doelen en activiteiten voor het verbeteren van het welzijn van dieren in de gemeente Nijmegen. Uit de recente evaluatie blijkt dat er veel stappen zijn gezet. Zo is de dienstverlening van de Dierenambulance Nijmegen (DAN) sterk verbeterd en heeft de dierenvoedselbank een vaste plek in een wijkcentrum gekregen. 

De gemeente vindt het ook belangrijk dat meer mensen weten over dierenwelzijn. Daarom werkt zij samen met andere partijen aan natuureducatie. Belangrijke partners daarin zijn bijvoorbeeld de Dierenbescherming, dierenambulance Nijmegen en museum De Bastei.

Lees hier collegevoorstel 4.4 Raadsbrief Evaluatie Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn 2021-2022