Datum:

Nieuwsbrief 21 februari 2024


 

Herdenking bombardement 1944

Op 22 februari 2024 staat Nijmegen stil bij het Amerikaans bombardement van 80 jaar geleden op het centrum van de stad waarbij bijna 800 doden vielen. Er is een herdenking in de St. Stevenskerk en bij monument De Schommel. Later vindt de voorvertoning van de tv-special van de EO ‘De middag van ‘44’ plaats in concertgebouw De Vereeniging.

Tijdens de herdenking bij De Schommel is er een livestream. Deze kunt u volgen via een link, klik hier om de link te openen.

Voor meer informatie over het totale programma bombardement van 22 februari 1944: https://www.intonijmegen.com/80jaarvrijheid.


 

Aanslag gemeentebelastingen

Binnenkort krijgt u de aanslag gemeentebelastingen via de post of in de online Berichtenbox op mijn.overheid.nl. Als u een woning heeft staat op de aanslag ook de WOZ-waarde van uw woning.

Bij het vaststellen van de waarde kijkt de gemeente naar de volgende dingen: het type woning/pand, de ligging, de afwerking, speciale kenmerken zoals een uitbouw of dakkapel en 5 vergelijkbare huizen die rond 1 januari 2023 verkocht zijn. Bij de aanslag die u krijgt staat nog meer informatie over de gemeentebelastingen, hoe u ze kunt betalen en wat u kunt doen als u vragen heeft. Kijk op nijmegen.nl/belastingen voor meer informatie.

Niet eens met uw aanslag? Bel ons eerst

Er bestaan bureaus die het bezwaar tegen de WOZ-waarde voor u regelen. Dit lijkt gratis (‘no cure, no pay’), maar dat is niet zo. Bij een kleine aanpassing van de WOZ-waarde betaalt de gemeente deze bureaus een vergoeding van enkele honderden euro’s. Maar uw belasting gaat maar een paar euro per jaar omlaag. 

Heeft u vragen over uw WOZ-aanslag of bent u het er niet mee eens? Bel ons dan eerst via 14 024. We kunnen u uitleg geven en zoeken samen met u naar een oplossing.


 

Vondst van de maand

In aanloop naar het nieuwe Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland lichten we elke maand een vondst uit het depot uit. Mensen die bij of voor het depot werken laten hun favoriete vondst zien. Deze maand de vondst van Stephan. Hij is manager van het Archeologisch Depot Gelderland en toont ons een spreukbeker.  

“Persoonlijk vind ik Latijnse teksten boeiend, want ze vertellen veel over het toenmalige leven en de gedachtes van mensen. Ik raakte gefascineerd door een bepaalde groep Romeins aardewerk: de zogenaamde spreukbekers. Dit zijn drinkbekers met een grijs-zwart glanzende deklaag waarop in witte verf een Latijnse spreuk of een motto is geschilderd. Ze zijn gemaakt in de laat-Romeinse tijd (3e en 4e eeuw na Christus). We vinden ze bij ons in Nijmegen vaak als gift in een graf. In de opgeschilderde spreuken komt veel levensvreugde tot uitdrukking. Veel van deze motto’s zijn blijkbaar gebruikt bij gezellige borrels in de kroeg en om elkaar toe te proosten. Daarnaast gaat het ook om liefde. Op sommige bekers staat ‘amo te’ wat ‘ik hou van jou’ betekent. 

Een vondst die me sterk bij is gebleven is deze beker uit Trier. Hierop staat ‘Vitula’, Latijn voor ‘kalfje’. Dit zou heel goed een koosnaampje geweest kunnen zijn voor een geliefde. Dierlijke koosnamen gebruiken we ook nu nog, ook al zou de koosnaam ‘kalfje’ nu toch een beetje bijzonder zijn. Het is toch gaaf dat we dit na bijna 2.000 jaar nog te weten komen over de Romeinen. Ook deze beker is een gift in een graf, meegegeven door een nabestaande. We kunnen alleen vermoeden dat deze spreukbeker tijdens het leven een bijzondere betekenis heeft gehad voor degene die hieruit dronk.”

Meer weten over de plannen voor het Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland? Lees het op de website van Nijmegen Winkelsteeg Archeologisch Depot - Winkelsteeg Nijmegen


 

Vanavond in de raad

Vanavond is het Politieke Avond en de gespreksronde staat centraal. De Politieke Avond start om 18.00 uur. Op de agenda staan onder andere het raadsvoorstel vaststelling visie en koers voor participatie en democratische vernieuwing (Ons samenwerken met de stad) en de brief van de Rekenkamer over informatiehuishouding toegang tot de Wmo met de reactie van het college.

Raadsvoorstel vaststelling visie en koers voor participatie en democratische vernieuwing (Ons samenwerken met de stad)

Dit voorstel gaat over nieuwe manieren om beter met inwoners en bedrijven in gesprek te gaan en goede vervolgacties te ondernemen met hun inbreng. Bijvoorbeeld een inwonersberaad. Zo wil Nijmegen ervoor zorgen dat we elkaar goed weten te vinden en dat iedereen zich gehoord voelt. Het voorstel bouwt verder op de stappen die afgelopen jaren al in Nijmegen zijn gezet.

De vergaderingen van de raad zijn hier live te volgen of later terug te kijken onder de betreffende datum: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Inspreken bij de gemeenteraad over een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie: griffie@nijmegen.nl.

Nieuwsbrief gemeenteraad

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich hier ook abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad. (afmelden kan op elk moment).


 

Dak- en thuisloze mensen in beeld

De gemeente Nijmegen neemt met de regio Gelderland-Zuid deel aan het ETHOS-Light telonderzoek. In Nederland doen 6 regio’s mee aan het onderzoek. Samen met welzijnsorganisaties, (nood)opvang, woningbouwcoöperaties, sociale teams, stichtingen en tal van andere organisaties brengt de regio op 9 april 2024 zoveel mogelijk personen die dak- en thuisloos zijn in beeld. 

Waarom is deze telling belangrijk?

Deze telling geeft een beeld van de dak- en thuisloosheid in onze regio Gelderland-Zuid. Dakloosheid is het gebrek aan volwaardige huisvesting. Dit betekent dat er ook mensen zijn die op dit moment niet in beeld zijn als dak-of thuisloos. U kunt hierbij denken aan iemand die leeft in de openbare ruimte, uitstroomt uit een instelling, niet in een huis woont maar in een auto, vakantie woning of naar van bank naar bank gaat bij bekenden. Hoe meer we weten, hoe beter we het beleid kunnen maken voor onze regio. 

Organisaties kunnen nog meehelpen

Hoe meer organisaties meedoen, hoe beter ons beeld is van dak- en thuisloze mensen. Heeft uw organisatie zicht op dak- en thuislozen en is uw organisatie nog niet benaderd voor deelname aan het onderzoek? Neem dan contact op via ethos-telling@nijmegen.nl. Dan ontvangt u meer informatie over het ETHOS-Light telonderzoek en gaan we graag in gesprek over deelname van uw organisatie aan het onderzoek.


 

Nijmeegse corona-collectie beschikbaar

Ongeveer 4 jaar na de eerste Nederlandse coronabesmetting is de ‘corona-collectie’ beschikbaar gekomen bij het Regionaal Archief Nijmegen. In de 'begintijd' van de corona-crisis waren er in Nijmegen tal van (maatschappelijke) organisaties die inwoners wilden ondersteunen in deze onzekere en onvatbare tijd. Zij zetten websites en sociale mediapagina’s op, bedoeld om informatie op te delen, om ondersteuning te bieden, of gewoon om de normale gang van zaken in deze abnormale tijd toch vorm te geven. Een aantal websites en social mediapagina’s - en de daarop te vinden video's, foto's en berichten – zijn nu in het Regionaal Archief te vinden in de studiezaal. Wilt u hier meer over weten? Wees welkom! 

Ga voor meer informatie naar de website van het Regionaal Archief. De afbeelding hieronder is een voorbeeld van de collectie.