Datum:

Nieuwsbrief 25 oktober 2023


 

Start bouw grootste archeologische schatkamer van Nederland

De goden speelden overal in het leven van Romeinen een rol. Bij liefde, oorlog en goede oogsten bijvoorbeeld. Maar ook bij bouwen! Dus als je dan een groots archeologisch depot maakt om de opgegraven stukken van de provincie en de gemeente Nijmegen te beschermen tegen de tand des tijds, dan kan het geen kwaad een beetje hulp te vragen. Archeologen, bouwers van Giesbers en medewerkers van provincie, Valkhof Museum en gemeente brachten daarom bij de Nieuwe Dukenburgseweg 21 een op de Romeinse goden geïnspireerd bouwoffer. Voor een voorspoedige bouw van het grootste archeologische depot van Nederland. ;-)

De bouw van het nieuwe archeologisch depot Nijmegen en Gelderland is van start gegaan. Aan het bestaande archeologisch depot van de gemeente Nijmegen aan de Nieuwe Dukenburgseweg wordt nieuwbouw toegevoegd. De bodemschatten van de stad Nijmegen en provincie Gelderland krijgen door het onderbrengen in een toekomstbestendig gezamenlijk depot de aandacht die ze verdienen. Daarmee ontstaat de grootste archeologische schatkamer van Nederland: het Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland.

Bouwoffer

Al vanaf de prehistorie, maar vooral vanaf de Romeinse tijd, is het gebruik bekend om bij de bouw of in ingebruikname van een huis of ander bouwwerk een bouwoffer  te brengen om de goden gunstig te stemmen. Het fenomeen van een bouwoffer - door archeologen ook wel bouwdepot genoemd - is aangegrepen om de start van de nieuwbouw te markeren. Verschillende voorwerpen zijn in een kuil geplaatst, waaronder een 3D schaalmodel en een 20ste eeuwse blauwe kom, die verwijst naar een bijzondere glazen blauwe kom die in de buurt bij archeologisch onderzoek is aangetroffen. Een munt uit 2023 helpt toekomstig archeologen bij de datering. Zo eren we de rituelen van de bouwers uit het verleden.

Giesbers verzorgt de ontwikkeling en bouw van de uitbreiding van het depot, naar een ontwerp van architect Diederendirrix.  Als alles volgens planning verloopt, zal het gebouw er tegen de zomer van 2024 staan.


 

Stempassen in de brievenbus

Heeft u uw stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 al? U heeft deze in uw brievenbus gekregen of kunt hem binnenkort in uw brievenbus ontvangen. Als u deze uiterlijk 8 november 2023 nog niet heeft, moet u een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan online, in de Stadswinkel of bij Steunpunt Dukenburg. 

Online of aan de balie een nieuwe stempas aanvragen

Vraag hier online een nieuwe stempas aan. Dit kan tot 17 november 2023 17.00 uur. Maximaal drie dagen na de aanvraag ontvangt u deze met de post. Aan de balie van de Stadswinkel of het Steunpunt Stadswinkel Dukenburg kan u de nieuwe stempas tot 21 november 2023 12.00 uur aanvragen. Deze krijgt u gelijk mee. 

Stempas kwijt

Ook als u uw stempas kwijt bent, kunt u een nieuwe aanvragen. Vindt u later uw oude stempas terug, dan kunt u daar niet meer mee stemmen. Dit kan alleen met uw nieuwe stempas. 

Meer over de verkiezingen?

Kijk voor alle informatie op onze website over de verkiezingen

Meehelpen tijdens de verkiezingen

De  gemeente zoekt nog mensen die willen helpen met de verkiezingen. Onder andere stembureauleden, voorzitters, tellers en dan vooral voor de reservelijst. Ervaring leert dat we bijna altijd alle mensen op de reservelijst nodig hebben. U kunt zich hier aanmelden om mee te helpen met de verkiezingen.  


 

Vermoeden van een drugslab? Meld het!

Veilig wonen in uw buurt? Dat zou voor iedereen normaal moeten zijn. Toch kunnen er opvallende signalen zijn van criminaliteit, zoals een drugslab. Misdaad is soms erg dichtbij en dat kan gevaarlijk zijn voor de hele buurt. Meld. Want ieder vermoeden telt. 

Hoe herken ik signalen?

Houd uw ogen, oren en neus open! Aan de volgende signalen herkent u een drugslab:

  • Afgeplakte ramen
  • Laden en lossen op vreemde tijdstippen
  • Beveiliging met camera's
  • Geen contact met de buren
  • Vreemde geur of stank
  • Dure auto's en opvallende personen
  • Drugsafval, zoals jerrycans en vaten

Waar kan ik een melding doen?

Bij Meld Misdaad Anoniem, kijk hiervoor op meldmisdaadanoniem.nl of bel naar 0800-7000. Wie u bent, blijft dan onbekend.

Een drugslab noemen we ondermijnende criminaliteit. Er zijn ook andere vormen van ondermijning, zoals bijvoorbeeld een wietkwekerij, mensenhandel of witwassen. Op nijmegen.nl/ondermijning kunt u meer informatie vinden over hoe u signalen van ondermijning kunt herkennen.