Datum:

Nieuwsbrief 27 maart 2024

Luchtmobiele brigade oefent in Nijmegen

De luchtmobiele brigade van de Koninklijke Landmacht organiseert van 2 tot 5 april de oefening BEVOSEAL in de gemeente Nijmegen. Ongeveer 120 militairen uit Schaarsbergen, gespecialiseerd in bevoorradingsoperaties, doen mee met deze training. De rode baretten voeren op verschillende plekken in de stad acties uit, zoals het verplaatsen van goederen in konvooien via de openbare weg, het bouwen van een tijdelijk basiskamp en het lopen van patrouilles door de stad.

De oefening BEVOSEAL vindt grotendeels plaats in de openbare ruimte, buiten de militairen oefenterreinen. Het kan dus zijn dat u militairen ziet lopen, dit hoort bij de oefening.

De militairen die deelnemen aan de oefening in Nijmegen zijn afkomstig van 11 Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen. Ze zijn herkenbaar aan hun opvallende Rode Baret, het internationale symbool voor luchtlandingseenheden. De militairen van de luchtmobiele brigade zijn overal ter wereld snel inzetbaar en zijn opgeleid om onder alle omstandigheden operaties uit te voeren.

De gemeente Nijmegen en defensie werken samen om deze oefening mogelijk te maken.


 

Proef met dagbesteding zonder indicatie is succesvol

In 2021 startten de gemeenten Nijmegen en Berg & Dal de pilot indicatievrije
ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Inwoners krijgen gerichte dagbesteding, zonder indicatie (= besluit) van het Buurtteam Volwassenen. Ze kunnen zelf binnenlopen bij de organisatie die de dagbesteding aanbiedt. Dit levert minder stress op bij de deelnemers en minder bureaucratie voor de betrokken organisaties. De organisaties die meedoen met de proef zijn Onder de Bomen, Pluryn, RIBW en Driestroom. Anders aanbieders van deze vorm van dagbesteding werken wel met een indicatie. 

Dit jaar verscheen het evaluatierapport van de proef. De ervaringen zijn positief. Er zijn minder intakes en dus minder bureaucratie en inwoners ervaren dus minder stress. Bovendien kan een inwoner makkelijker wisselen van dagbestedingsplek als de hulpvraag verandert. 

De gemeente Nijmegen wil de positieve ervaringen met deze proef meenemen in de nieuwe aanbesteding Wmo Ambulant die nu loopt en waar ook dagbesteding onder valt. 

Lees hier collegevoorstel 4.13 Vaststelling positieve evaluatie pilot indicatievrije ontwikkelingsgerichte dagbesteding


 

Radboud Universiteit gaat Nijmeegs slavernijverleden onderzoeken

In opdracht van de gemeente gaan onderzoekers van de Radboud Universiteit onderzoek doen naar de mogelijke rol van de gemeente in de slavernijtijd. Door dit beter in beeld te krijgen, kunnen we meer doen tegen discriminatie.

De werkgroep “koloniaal en slavernijverleden Nijmegen” bood vorig jaar een petitie aan. Daarin werd gevraagd om het slavernijverleden van onze gemeente te herkennen, erkennen, en verkennen. Aan die oproep wordt nu gehoor gegeven. Het onderzoek wordt geleidt door Dr. Coen van Galen en Dr. Joris van den Tol. Beide historici zijn gespecialiseerd in vraagstukken over slavernij.

Het onderzoek zal gericht zijn op de rol van het toenmalige stadsbestuur, individuele bestuurders, en Nijmeegse organisaties. Naar verwachting komen de resultaten in januari 2025.

Lees hier collegevoorstel 4.10 Onderzoek slavernijverleden gemeente Nijmegen


 

Vanavond in de raad

Vanavond is het Politieke Avond en de besluitronde staat centraal. De Politieke Avond start om 19.30 uur. U kunt de besluitronde bijwonen in het stadhuis of online volgen via nijmegen.nl/gemeenteraad. Op de agenda staan onder andere het raadsvoorstel koers voor de Binnenstad, veiligheidsbrief 2024 en de Nijmeegse straathulpcoach voor dak- en thuisloze mensen.

Raadsvoorstel koers voor de Binnenstad

De gemeenteraad voert het debat over de Koers voor de Binnenstad. De Koers voor de Binnenstad beschrijft hoe de binnenstad zich gaat ontwikkelen de komende jaren en wat de uitgangspunten zijn om de binnenstad verblijfsvriendelijk te houden. Zo krijgt de voetganger alle ruimte, worden fietsers in betere banen geleid, verdwijnt de auto uit het straatbeeld en is er meer ruimte voor groen.
Daarnaast stelt men voor anders om te gaan met evenementen op het Valkhof vanwege de monumentale status – en de ecologische staat – van het park. De verwachting is dat de gemeenteraad vanavond een besluit neemt over het voorstel.

Nijmeegse straathulpcoach voor dak- en thuisloze mensen

De fracties van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, SP, CDA en PvdA willen met de andere fracties en het college het debat voeren over het invoeren van een zogenaamde straathulpcoach.
Een straathulpcoach kan de situatie van dak- en thuisloze mensen in Nijmegen verbeteren door het inventariseren van wensen en behoeften, het bevorderen van het contact van dak- en thuisloze mensen met de gemeente en organisaties en helpen bij het aanvragen van bijvoorbeeld een uitkering of een briefadres.

De vergadering van de raad is hier live te volgen of later terug te kijken. 

Nieuwsbrief gemeenteraad

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich hier abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad. (afmelden kan op elk moment).