Vergadering gemeenteraad (Politieke Avond)

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en vergadert bijna elke woensdag tijdens een Politieke Avond. In de kalender vindt u welke onderwerpen er op de agenda staan. Ook kunt u zien wanneer er gespreksrondes zijn: dan kunt u zelf uw mening, idee of zorg bespreken met de raad.

Bekijk kalender

raadsvergadering

Bekijk hier de raadsvergadering van 27 maart 2024

Live uitzending/livestream Politieke Avond

De vergaderingen van de gemeenteraad worden live uitgezonden. U kunt de vergaderingen ook terugkijken. De onderwerpen per vergadering worden meestal tegelijkertijd in verschillende kamers van het stadhuis besproken. Hierdoor zijn er vaak verschillende uitzendingen/filmpjes om (terug) te kijken.

U vindt de uitzendingen als volgt:

 1. Ga naar de lijst met het overzicht van de vergaderingen
 2. Zoek de datum waarvan u de vergadering wilt bekijken. Bijvoorbeeld 3 november 2021
 3. Op die datum ziet u per kamer/zaal de onderwerpen die besproken worden. Klik op de naam van de kamer waarvan u de uitzending wilt bekijken. Bijvoorbeeld 'Gebr. van Lymborchkamer'
 4. Op de pagina van de kamer vindt u dan onder het kopje 'Uitzending' de (live) uitzending van de vergadering

Uitleg Politieke Avond

De gemeenteraad vergadert bijna elke woensdag. Dit noemen we de Politieke Avond. De vergaderperiode van de raad bestaat uit 3 Politieke Avonden. Na elke derde Politieke Avond, waarin de raad besluiten neemt, begint de vergaderperiode opnieuw.

Hieronder vindt u uitleg over de verschillende avonden.

1. Inspraak en gespreksrondes

 • Deze avond start meestal om 18.00 uur
 • U kunt uw mening laten horen. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen met de raad praten over verschillende onderwerpen. De informatie uit deze gesprekken kan de raad gebruiken voor het nemen van besluiten
 • Er is een vragenhalfuurtje waarin raadsleden vragen aan het college kunnen stellen
 • Er is ruimte voor toelichtingen en presentaties aan de raad

2. Gespreksronde

 • 1 week na de inspraak en gespreksrondes volgt een tweede gespreksronde. Deze avond start meestal om 18.00 uur
 • De raad praat over allerlei onderwerpen. Vaak zijn dit ook onderwerpen die vorige week bij inspraak besproken zijn of waar een technische toelichting over is gegeven
 • Er is ook ruimte voor werkbezoeken van de raad aan bijvoorbeeld organisaties of wijken
 • Bij elk gesprek zit iemand van elke politieke partij die namens zijn partij spreekt. Dit kan een raadslid zijn of een fractievolger
 • Is het onderwerp voldoende besproken? Dan schuift het door naar de besluitronde. De raad neemt dan een besluit over het onderwerp

3. Besluitronde = raadsvergadering

 • 2 weken na de inspraak en gespreksrondes volgt de besluitronde. De besluitronde start om 19.30 uur
 • Alle raadsleden houden in de raadzaal een debat over 1 of meer onderwerpen. Daarna nemen ze ook een besluit over het onderwerp. Meestal volgt een besluit voor de onderwerpen waar in de weken hiervoor ook over gepraat is

Wilt u met de raad praten?

U heeft een idee, u wilt uw mening laten horen of u maakt zich zorgen over iets. En u wilt hier de raad over spreken. Dat kan tijdens de avond met inspraak en gespreksrondes. Hoe u zich hiervoor aanmeldt, leest u onder het kopje 'Inspreken bij een politieke avond' op onze website met raadsinformatie.