Datum:

Nieuwsbrief 4 oktober 2023


 

Definitief ontwerp voor verbouwing Valkhof Museum

De verbouwing van het Valkhof Museum gaat bijna van start. Na een voorbereidingstijd van enkele maanden verwacht de gemeente begin 2024 te starten. De verbouwing duurt een jaar. In september 2023 was het ontwerp voor de verbouwing klaar.

In oktober 2022 was er een informatieavond over het ontwerp van het museum en Kelfkensbosplein. De opmerkingen die hier naar voren kwamen zijn waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Ook is in het definitieve ontwerp rekening gehouden met duurzaamheidsmaatregelen. Het gaat hierbij om het verbeteren van de dak-, gevel en glasisolatie en het voorbereiden van het gebouw op volledig gasloos zijn. Op basis van het definitieve ontwerp is de omgevingsvergunning aangevraagd en start de aannemer met de voorbereiding van de verbouwing.

Na de verbouwing van het museumgebouw gaat het museum zelf de nieuwe tentoonstellingsinrichting verzorgen in het gebouw. Ook het Kelfkensbosplein aan de voorzijde van het museum gaat helemaal op de schop en krijgt  een nieuwe indeling met veel groen en spraakmakende kunst.

Lees hier de brief aan de raad 4.5 Stand van zaken verbouwing Valkhof Museum. 


 

Vijfjarigverslag European Green Capital 2018

In 2018 was Nijmegen European Green Capital. De gemeente brengt nu het 5 Year Report Nijmegen European Green Capital 2018 uit. Hierin staat welke duurzame ontwikkelingen er in Nijmegen waren sinds die tijd. 

Deze ontwikkelingen zijn beschreven in een magazine. Hierin staan onder andere interviews met mensen die elke dag bezig zijn met Nijmegen duurzaam maken, nu en in de toekomst. Het 5 Year Report Nijmegen European Green Capital 2018 leest u hier. 

Het 5 Year Report is het laatste onderdeel van de European Green Capital. Nijmegen blijft wel actief deelnemen aan het netwerk van Green Capital steden. 


 

Politieke avond

Vanavond is het Politieke Avond en de gespreksronde staat centraal. De Politieke Avond start om 18.00 uur. Op de agenda staan onder andere inspraak over verschillende onderwerpen, het raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Chw-bestemmingsplan Nijmegen uitbreiding bedrijventerrein De Grift' en noodopvang Winkelsteeg.

Noodopvang Winkelsteeg

Sinds april 2023 is er een tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen in de Winkelsteeg. Het college en de gemeenteraad gaan regelmatig met elkaar in gesprek over sociale voorzieningen, onderwijs en veiligheid op de opvanglocatie. Op 4 oktober is er weer zo’n gesprek gepland. Er zal ook gesproken worden over de vraag vanuit het COA aan de gemeente of de opvang langer open kan blijven dan in eerste instantie afgesproken. De gemeente hoort eerst graag hoe de bewoners en organisaties in de buurt daarover denken. Het college stuurt voorafgaand nog een brief aan de raad en zal na de bewonersavond en het gesprek met de raad een definitief besluit nemen.

De vergaderingen van de raad zijn hier live te volgen of later terug te kijken onder de betreffende datum.

Inspreken bij de gemeenteraad over een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie: griffie@nijmegen.nl 

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich hier ook abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad. Afmelden kan op elk moment.


 

Doorbraakaanpak

Nijmegen startte in 2019 met de Doorbraakaanpak. Coaches ondersteunen gezinnen en huishoudens met meerdere problemen om de juiste hulp te vinden. Met de Doorbraakaanpak wil de gemeente Nijmegen écht legitiem maatwerk leveren door passende uitkomsten te realiseren voor het betrokken huishouden tegen lagere maatschappelijke kosten. Tussen maart 2019 en september 2023 ontvingen 153 gezinnen daardoor een maatwerkplan. Gemiddeld per aanvraag is hiermee 22.661 euro bespaard. 

De gezinnen die zich aanmeldden voor de Doorbraakaanpak, krijgen vanwege de meerdere problemen te maken met verschillende professionals en regels van meerdere organisaties. Zij worden daardoor niet altijd goed geholpen en het kost vaak meer geld. De coaches van de Doorbraakaanpak kijken met de gezinnen hoe dit anders geregeld kan worden. Zo krijgen zij de juiste hulp en wordt er geld bespaard. 

In totaal waren er van maart 2019 tot september 2023 479 aanmeldingen. Voor 326 gezinnen was een korte interventie of advies voldoende. De totale besparingen in deze periode zijn 3.467.146 euro. 

Lees hier de brief aan de raad ‘Doorbraakaanpak in cijfers’. 


 

Week van de Toegankelijkheid

De landelijke Week van de Toegankelijkheid is van 2 tot en met 7 oktober 2023. Tijdens deze week is er extra aandacht voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het gaat daarbij om mensen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische ziekte.

Mensen met een beperking moeten – net als ieder ander – volledig en volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. Zij moeten – net als ieder ander – gebruik kunnen maken van openbare gebouwen, de openbare weg, woningen, vervoer, diensten en het internet. Gelijkwaardig meedoen aan de samenleving is een mensenrecht dat is vastgelegd in het VN-verdrag Handicap.

Er zijn drie soorten toegankelijkheid: fysieke toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid en sociale toegankelijkheid.

De gemeente Nijmegen zal dit jaar in deze week, samen met lokale partners, verschillende activiteiten organiseren. Met als doel bewustwording, publiciteit en laten zien dat we aan een toegankelijke inclusieve stad werken. Kijk voor meer informatie op de website van De week van de Toegankelijkheid