Datum:

Energietoeslag in Nijmegen

Voor het jaar 2023 gaat de gemeente Nijmegen de energietoeslag uitkeren. Het gaat om een bedrag van maximaal €1300,-.

Energietoeslag automatisch ontvangen:

Sommige inwoners ontvangen de energietoeslag automatisch. De gemeente maakt het geld (de energietoeslag) over naar uw bankrekening:

  • als u eerder al een keer energietoeslag (2022 of 2023) heeft gekregen
  • of u een uitkering hebt van de gemeente, participatiewet, Ioaw, Ioaz of Bijstand zelfstandigen)
  • en wij hebben gecontroleerd dat u voldoet aan de voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u op nijmegen.nl/energietoeslag.

Deze groep inwoners ontvangt in december 2023 een brief van de gemeente hierover. U hoeft zelf niets te doen. De gemeente maakt het geld uiterlijk 22 december over op uw bankrekening. Twijfelt de gemeente Nijmegen of u aan de voorwaarden voldoet? Ook dan ontvangt u voor 31 december 2023 een brief van ons. Daarin staat dan wat u dan moet doen. 
Heeft u al een voorschot op de energietoeslag gekregen? Als u nog steeds aan de voorwaarden voldoet krijgt u het restbedrag uitbetaald. 

Zelf energietoeslag aanvragen:

Zelf energietoeslag aanvragen kan vanaf 2 januari 2024. Heeft u in december geen brief ontvangen en is er ook geen energietoeslag overgemaakt? Voldoet u aan de voorwaarden zoals vermeld op nijmegen.nl/energietoeslag? Vraag dan vanaf 2 januari 2024 zelf de energietoeslag aan. 

Vragen over de energietoeslag?


 

Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2024

De parkeertarieven gaan omhoog. De maatregelen die voorgesteld worden gaan onder andere over het verhogen van de kortparkeertarieven, het verhogen van het maximum dagkaarttarief en het handhaven van het tarief voor bewonersabonnementen in parkeergarages. Het tarief voor het P+R-terrein blijft ook gelijk, omdat de gemeente het gebruik hiervan zoveel mogelijk wil stimuleren. De gemeenteraad neemt op 20 december een besluit over dit voorstel.

Lees hier het collegevoorstel 4.20 Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2024.


 

Biodiversiteitsagenda om dieren en planten in Nijmegen te behouden en versterken

De gemeente heeft een biodiversiteitsagenda opgesteld. Doel is om de biodiversiteit in de stad te behouden en te versterken.

Biodiversiteit helpt om Nijmegen een klimaatbestendige stad te maken. Overlast van hitte, droogte en water wordt verkleind door goed beheer van het groen, de bossen en natuurgebieden. Met de biodiversiteitsagenda wordt er bijvoorbeeld bij bouwprojecten gekeken of dit past qua groenbeheer. 

Lees hier collegevoorstel 4.6 Biodiversiteitsagenda Nijmegen.


 

Politieke avond

Vanavond is het Politieke Avond en de gespreksronde staat centraal. De Politieke Avond start om 18.00 uur. Op de agenda staan onder andere inspraak over verschillende onderwerpen, het raadsvoorstel Verzoek NEC principe-uitspraak Goffertstadion en de startnotitie asiel en migratie.

Startnotitie asiel en migratie

De raad wordt gevraagd om richtingen mee te geven over opvang voor asielmigranten in Nijmegen. Daarbij gaat het om de vraag welke soort stad we willen zijn voor een groep mensen die zich noodgedwongen een weg moet vinden in onze samenleving. Het college heeft scenario’s uitgewerkt waar de raad het gesprek over voert op de thema’s opvang van asielzoekers en Oekraïense ontheemden, huisvesting, inburgering en integratie en opvang van ongedocumenteerden.

De vergaderingen van de raad zijn hier live te volgen of later terug te kijken onder de betreffende datum: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Inspreken bij de gemeenteraad over een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie: griffie@nijmegen.nl

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich hier (http://eepurl.com/iqqRz2)  ook abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad. (afmelden kan op elk moment).


 

Subsidieregeling Urban Sport en Cultuur Nijmegen 2024

De urban scene takes over! De street culture met sport- en cultuurelementen is opkomend in Nijmegen. De urban initiatieven die ontstaan zorgen voor een bloeiende cultuur en motiveren inwoners om te bewegen. De gemeente wil urban initiatieven daarom faciliteren en stimuleren. Er is dit jaar een nieuwe subsidieregeling opgezet. Met deze regeling wil de gemeente komende jaren nieuwe initiatieven ondersteunen. De gemeente stelt jaarlijks € 30.000 beschikbaar hiervoor. Aanvragers kunnen per initiatief tot € 5000 aanvragen. 

De subsidie is bedoeld om nieuwe projecten op het snijvlak van urban sport en cultuur in Nijmegen te stimuleren en te ondersteunen. Met deze subsidie worden er kansen gecreëerd en wordt aangezet tot samenwerking tussen verschillende partijen. Zo draagt de gemeente bij aan een sterker netwerk in de urban scene. Een voorbeeld uit de afgelopen pilot subsidie is het cultureel programma dat bij Skatebar Mina werd georganiseerd.

Lees hier collegevoorstel 4.14 Subsidieregeling Urban Sport en Cultuur Nijmegen 2024.


 

Kent u de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) al?

De Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) is een voordelige aanvullende zorgverzekering van CZ en VGZ voor de inwoners van Nijmegen. De maandelijkse premie is lager dan bij andere verzekeraars en de gemeente Nijmegen betaalt een gedeelte van uw premie. De CAZ is handig als u een laag inkomen heeft en regelmatig zorg nodig heeft zoals fysiotherapie, de tandarts of zorg in het ziekenhuis. 

Welke verschillende pakketten heeft de CAZ? 

Op gezondverzekerd.nl kunt u de vergoedingen van de verschillende pakketten van CZ en VGZ zien. U kunt hier een keuzehulp invullen. In het uitgebreide pakket is ook uw eigen risico meeverzekerd.  Hierdoor komt u niet voor onverwachte kosten te staan. 

Wat zijn de voorwaarden?

Of u recht heeft op de CAZ hangt af van uw inkomen en vermogen. Bekijk de voorwaarden op nijmegen.nl/caz. Voor vragen over de voorwaarden kunt u ook bellen naar 14 024 (elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur) of mailen naar caz@nijmegen.nl.
Aanmelden 
Aanmelden voor de CAZ kan op gezondverzekerd.nl. Dit kan tot 1 januari 2024. Lukt het aanmelden niet?  Ga dan naar een van de Stips in Nijmegen (stipnijmegen.nl), dan doen we de aanvraag samen. U kunt de Stip-lijn ook bellen op 024- 350 20 00 (elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.) 

Meer vergoedingen

Misschien heeft u recht op meer vergoedingen. Laat geen geld liggen en kijk op vergoedingen.nijmegen.nl


 

Ontwerpbestemmingsplan Koudenhoek Noord

Nijmegen is een stad die groeit. We willen dat iedere Nijmegenaar goed kan wonen in een fijne wijk met voldoende groen en voorzieningen en goede bereikbaarheid. Daarom sturen we op betaalbare woningen die ook van goede kwaliteit zijn, dus met voldoende vierkante meters om te kunnen wonen met voldoende groen in de omgeving bij iedere woningbouwlocatie. 

Om dit te kunnen doen, bouwen we in Koudenhoek een woonwijk waar we voor de stedenbouwkundige opzet van het plan ervoor kiezen het nieuwe landschap de identiteit van de wijk te laten bepalen. Anders dan in meer traditioneel opgezette wijken is niet het stratenpatroon, maar vormt juist de ruime groenstructuur de basis van het plan.

Lees hier collegevoorstel 4.25 Ontwerpbestemmingsplan Koudenhoek Noord.


 

Verbeteren kwaliteit van plastic+ met acties in de wijk

Grondstoffen worden steeds schaarser en hiermee dus het hergebruik van afval belangrijker. Wij gaan daarom samen met u en Dar voor minder restafval en het meer hergebruiken van grondstoffen. Afval scheiden is goed voor het milieu en de portemonnee. Het is daarbij belangrijk dat ook de kwaliteit van de opgehaalde grondstoffen goed is. Dar treft bijvoorbeeld steeds vaker ander afval aan in het plastic+. Het scheiden van plastic+ kan en moet dus beter. Afvalcoaches gaan daarom in gesprek met bewoners over plastic+ scheiden en plastic+zakken worden gecontroleerd op inhoud. 

Acties met afvalcoaches 

Vanaf dit najaar tot komende zomer houden afvalcoaches acties in verschillende wijken in Nijmegen. Afvalcoaches stellen bijvoorbeeld vragen en gaan met bewoners in gesprek over plastic+ scheiden. De gemeente en Dar horen namelijk graag hoe bewoners het scheiden van plastic+ ervaren. De afvalcoaches onderzoeken op welke plekken de plastic+zakken vervuild zijn. Door routecontroles samen met onze chauffeurs. Hoe zwaar zijn de plastic+zakken bijvoorbeeld? Als de plastic+zakken zwaar zijn, is de kans groot dat hier ander afval dan plastic+ in zit. Ook worden er analyses gemaakt van vrachten met plastic+ om na te gaan wat er allemaal in zit. Deze controles leren Dar meer over waar op de route bewoners het meeste moeite hebben met het goed scheiden van plastic +.  Vervolgens sluiten wij samen met gemeente Nijmegen en Wijchen de communicatiecampagne over plastic+ hierop aan. 

Meer informatie of vragen?

Meer informatie over de acties is te vinden op www.dar.nl/afval/plastic-blik-en-pak/. Voor vragen neemt u contact op met Dar.