Agenda Adviescommissie Omgevingskwaliteit Nijmegen

De agenda van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit voor donderdag 8 mei 2024 (pdf, 162 KB)

Vergaderingen

De vergaderingen van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Nijmegen (AON) zijn openbaar. Voor 1 januari 2024 heette dit de Commissie Beeldkwaliteit. Ze vergaderen elke donderdag. De vergaderingen vinden digitaal (via MS Teams) en fysiek (op het stadhuis) plaats. Bekijk de agenda en daarin staat bij elke commissie hoe zij vergaderen. Is dat digitaal? Klik dan op bovenstaande link om de vergadering te bekijken.

Kijk op de agenda wanneer de (sub)commissie vergadert. Er zijn 3 subcommissies:

  • Subcommissie Welstand
    Heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris van de Omgevingsdienst regio Nijmegen. Bel 024 7517700 of stuur een mail naar aon@nijmegen.nl
  • Subcommissie Cultuurhistorie
    Heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris Loek van Beers. Bel 14 024 of stuur een mail naar aon@nijmegen.nl
  • Plenaire commissie
    Heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris Berry Peters. Bel 14 024 of stuur een mail naar aon@nijmegen.nl

Voor algemene vragen over de commissie beeldkwaliteit kunt u mailen naar aon@nijmegen.nl

Verslagen

Hieronder vindt u de laatste verslagen van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Nijmegen. Elke 2 weken volgt een nieuw verslag.