Besluiten(lijsten) van het college van B&W vanaf 3 april 2018

Openbare besluiten en besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders vindt u online.

Kijk op website Het inloggen is geannuleerd.

Besluitenlijsten tot en met 27 maart 2018

Openbare besluiten en besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders op volgorde van vergaderdatum.

Eerdere collegebesluiten vindt u op archiefweb.eu