Besluiten(lijsten) van het college van B&W

Openbare besluiten en besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders vindt u op een aparte website.

Kijk op website Het inloggen is geannuleerd.

Archief

De besluitenlijsten van voor 7 november 2017 vindt u in het archief.