Besluiten(lijsten) van het college van B en W

Openbare besluiten en besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders vindt u op onze website nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl. Via onderstaande knop komt u bij de laatste besluitenlijst.

Kijk op website

Archief

De besluitenlijsten van voor 7 november 2017 vindt u in het archief.