Burgemeester en wethouders

College burgemeester en wethouders

Het college van B en W is het dagelijks bestuur van de gemeente

Adviescommissies

Adviescommissies geven gevraagd/ongevraagd advies over gemeentelijke beleid

Coalitieakkoord 'Samen vooruit'

Coalitieakkoord bestuursperiode 2018 - 2022

Besluitenlijsten en besluiten college

van de vergaderingen van het college van B en W

Declaraties college B&W

periode 2017 tot en met mei 2018