Burgemeester en wethouders

College burgemeester en wethouders

Het college van B en W is het dagelijks bestuur van de gemeente

Adviescommissies

Adviescommissies geven gevraagd/ongevraagd advies over gemeentelijke beleid

Coalitieakkoord 'Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend'

Coalitieakkoord bestuursperiode 2014 - 2018

Besluitenlijsten en besluiten college

van de vergaderingen van het college van B en W