Burgemeester en wethouders

College van burgemeester en...

Het college van B en W is het dagelijks bestuur van de gemeente

Adviescommissies

Adviescommissies geven gevraagd/ongevraagd advies over gemeentelijke beleid

Coalitieakkoord 'Samen voor...

Coalitieakkoord bestuursperiode 2014 - 2018

Besluitenlijsten college

Besluiten en besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B en W