Coalitieakkoord 'Ons Nijmegen, Stad van Iedereen'

GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 vormen de coalitie in Nijmegen. De partijen sloten een akkoord waarin de ambities van de drie partijen èn de ideeën van Nijmeegse organisaties en zoveel mogelijk Nijmegenaren èn de inbreng van andere politieke partijen in de gemeenteraad tot één geheel zijn gesmeed. Daarmee ligt er een ambitieus en breed gedragen verhaal van een trotse en gastvrije stad die barst van het groen en van de cultuur. En vooral, een verhaal dat van iedereen is.  

Het coalitieakkoord heeft de titel ‘Ons Nijmegen, Stad van Iedereen’ en is opgebouwd uit een aantal speerpunten: 

 • In gesprek met de stad
 • Klimaat, groen en biodiversiteit
 • Energie en warmtetransitie
 • Goed wonen en leven voor iedereen
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Binnenstad 
 • Cultuur en erfgoed
 • Eerlijke kansen voor iedereen
 • Zorg en Welzijn
 • Ondernemerschap en mismatch arbeidsmarkt
 • Financiën

De plannen staan in het Coalitieakkoord 2022 - 2026 (toegankelijke versie) of download het Coalitieakkoord 2022 - 2026 (pdf, 1.16 MB)