Afslag 38

De afslag 38 van de A15 is een belangrijke entree naar Elst, Oosterhout en Nijmegen-Noord. Door de ontwikkelingen in het gebied loopt de bestaande afslag in de toekomst tegen z’n grenzen aan. We willen dat de inwoners van Nijmegen-Noord, werknemers van de bedrijventerreinen en ondernemers goed bij hun huis en op hun werk kunnen komen. Daarom staan er in 2024 werkzaamheden gepland aan het viaduct en aan de afslag. Het aantal rijstroken op het viaduct over de A15 wordt verdubbeld en er komt een fietspad in twee richtingen aan de westzijde van de Griftdijk / Rijksweg Zuid (tussen de Olympiasingel in Elst en de Prins Hendrik VI singel in Nijmegen). De fietsers kruisen daardoor niet meer met de op-/afrit aan de noordzijde. Aan de zuidzijde kruisen de fietsers de Rietgraaf straks met een onderdoorgang. Hiermee maken we de afslag en het viaduct klaar voor de toekomstige verkeersgroei, zorgen we ervoor dat fietsers snel en veilig kunnen doorfietsen en maken we ruimte voor openbaar vervoer. We werken hierin samen met onder andere de gemeente Overbetuwe, provincie Gelderland en het Rijk. 

Aanpassing infrastructuur

Onderdeel van de plannen voor de afslag 38 is ook de aanpassing van de Griftdijk en de rotonde Stationsstraat. Op de Griftdijk komt een nieuwe aansluiting voor de uitbreiding van het bedrijventerrein de Grift en de rotonde wordt aangepast zodat de doorstroming op de Griftdijk verbetert. Ook gaan we de aansluiting van bedrijventerrein Rietgraaf op de Griftdijk verbeteren.