Regionale Energiestrategie (RES)

Ook de regio Arnhem-Nijmegen moet op grote schaal duurzame energie op land gaan opwekken, net als andere gebieden in Nederland. Hoe we dat willen aanpakken, spreken we af in de regionale energiestrategie.

Plannen

Nieuwsberichten

Routekaart energietransitie 

De regio Arnhem-Nijmegen had al in 2013 een Routekaart Energietransitie opgesteld. Die is 6 maart 2018 geactualiseerd.

Wat staat er in de RES?

In de Regionale EnergieStrategie komt te staan hoe de regio zoveel mogelijk energie kan besparen. En hoe (en waar) we energie kunnen halen uit duurzame, hernieuwbare energiebronnen. Bijvoorbeeld waar windmolens en velden met zonnepanelen kunnen komen. Ook onderzoeken we hoe we duurzame warmte naar de woonwijken kunnen brengen. De regio maakt in de strategie een afweging tussen ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke acceptatie en betaalbaarheid. In de RES worden nog geen besluiten genomen. 

Samenwerking Regionale Energiestrategie

Alle gemeenten van de energieregio Arnhem-Nijmegen werken samen aan deze grote opgave. Dat doen we met andere partijen, zoals de provincie Gelderland, de andere regio’s in de provincie, de waterschappen, energienetwerkbedrijf Alliander, het bedrijfsleven, grondeigenaren en -beheerders, energiecoöperaties en inwoners. Op bijeenkomsten verkennen we de mogelijkheden en wensen.
De Energieregio Arnhem-Nijmegen bestaat uit:

 • Doesburg
 • Rheden
 • Zevenaar
 • Duiven
 • Westervoort
 • Rozendaal
 • Renkum
 • Arnhem 
 • Lingewaard
 • Overbetuwe
 • Druten
 • Beuningen,
 • Berg en Dal
 • Heumen
 • Wijchen
 • Nijmegen
 • De provincie Gelderland
 • De waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe