Omgevingswet

In 2021 gaat landelijk de Omgevingswet in. Die voegt de wetten en regels voor woningbouw, wegen, milieu, natuur en water (onze leefomgeving) samen. En het maakt de procedures overzichtelijker.

Wilt u vanaf 2021 een project starten, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan hoeft u nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. 

We zijn bezig met de voorbereidingen en maken samen met de stad de Omgevingsvisie Nijmegen.

Bekijk de video op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.