Omgevingswet

In 2022 gaat landelijk de Omgevingswet in. Die voegt de wetten en regels voor woningbouw, wegen, milieu, natuur en water (onze leefomgeving) samen. En het maakt de procedures overzichtelijker. Wilt u vanaf 2022 een project starten, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan hoeft u nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. De proceduretijd wordt korter en u kunt als inwoner/ondernemer gemakkelijker zelf initiatieven starten.

Omgevingsvisie

We zijn al een tijd bezig met voorbereidingen rond de Omgevingswet. Eén onderdeel daarvan is de Omgevingsvisie die samen met de stad gemaakt is en nu in concept klaar is. Volgens de Omgevingswet hoeft er pas per 2024 een Omgevingsvisie te zijn. Nijmegen loopt dus wat dat betreft goed voor op schema.

Omgevingsplan en omgevingsvergunning

De Omgevingsvisie werken we uit in één Omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan. De visie maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied. Het Omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke bestaande verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid.

Ook is er straks nog maar 1 omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende vergunningen van nu. Denk aan de bouwvergunning en de vergunning voor het kappen van bomen of plaatsen van een extra schuur of garage op uw grond.

Wat gaan we doen op weg naar 2022? 

Naast de Omgevingsvisie moet de gemeente nog veel andere zaken regelen, voordat de nieuwe Omgevingswet op 1 juli 2022 ingaat. Zoals het maken van een Omgevingsplan en een omgevingsvergunning. Alle acties zijn opgenomen in het vastgestelde Programmaplan implementatie Omgevingswet Nijmegen (pdf, 484 kB).

Meer informatie

Meer algemene informatie over de Omgevingswet vindt u op de website van de Rijksoverheid.