Skaeve Huse

De gemeente Nijmegen wil Skaeve Huse realiseren aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord en de Stadbroekseweg in Dukenburg. Skaeve Huse (afkomstig uit Denemarken) zijn eenvoudige huisjes met alleen de meest noodzakelijke functies. Bewoners van Skaeve Huse zijn mensen met een psychiatrische aandoening die vaak al lang dakloos zijn omdat andere mogelijkheden van onderdak niet werkten. Zij krijgen behandeling en woonbegeleiding ter plekke van IrisZorg (instelling voor verslavingszorg) en de RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen). 
De ambitie is om de zorgwoningen eind 2020 op beide locaties te plaatsen. 

Nijmegen-Noord

De locatie voor Skaeve Huse aan de Stationsstraat in Nijmegen- Noord is bedoeld voor 5 Skaeve Huse en een ruimte voor begeleiders voor maximaal 10 jaar. De datum van de aanvraag van de omgevingsvergunning is  20 juni 2019. De ODRN (omgevingsdienst regio Nijmegen) beoordeelt deze aanvraag binnen acht weken. Daarna gaat er een bezwaarperiode van 6 weken in.  

Dukenburg

Aan de Stadbroekseweg in Dukenburg gaat het om een vestiging van 8 Skaeve Huse. Op 11 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen-Dukenburg - 16 (Skaeve Huse) vrijgegeven. Zie punt 2.3 op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van 11 juni 2019.
De inspraakperiode loopt van woensdag 19 juni tot en met dinsdag 3 juli 2019. U kunt bewaar maken via een zienswijze. U kunt het ook inzien bij de informatiebalie in de Stadswinkel van de gemeente Nijmegen, MariĆ«nburg 75. De inspraakperiode duurt 6 weken en sluit op 30 juli 2019.

In 2014 stelde de gemeenteraad al een bestemmingsplan voor de Skaeve Huse in Dukenburg vast, maar deze werd afgewezen. In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan is rekening gehouden met eerdere bezwaren van omwonenden. 

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen.