Skaeve Huse

De gemeente Nijmegen wil Skaeve Huse realiseren aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord en de Stadbroekseweg in Dukenburg. Skaeve Huse (afkomstig uit Denemarken) zijn eenvoudige huisjes met alleen de meest noodzakelijke functies. Bewoners van Skaeve Huse zijn mensen met een psychiatrische aandoening die vaak al lang dakloos zijn omdat andere mogelijkheden van onderdak niet werkten. Zij krijgen behandeling en woonbegeleiding ter plekke van IrisZorg (instelling voor verslavingszorg) en de RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen). 

Nijmegen-Noord

De locatie voor Skaeve Huse aan de Stationsstraat in Nijmegen- Noord is bedoeld voor 5 Skaeve Huse en een ruimte voor begeleiders voor maximaal 10 jaar.

Op 20 juni 2019 heeft de gemeente Nijmegen een aanvraag omgevingsvergunning voor dit plan bij de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) ingediend. De ODRN heeft op 16 september de vergunning verleend. In de daaropvolgende bezwaarperiode zijn een aantal bezwaren tegen deze vergunning ingediend. De bezwaren worden beoordeeld door de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Nijmegen. De brieven worden beantwoord.

Dukenburg

Aan de Stadbroekseweg in Dukenburg gaat het om een vestiging van 8 Skaeve Huse. Op 6  juli 2020 is het bestemmingsplan voor deze locatie door de gemeenteraad vastgesteld. In de beroepstermijn is vervolgens geen beroep ingediend, waardoor het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg - 16 (Skaeve Huse) inmiddels onherroepelijk is. Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website.  Op 21 mei 2021 heeft  de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen)  de omgevingsvergunning voor dit plan verleend.

De woningen worden nu gemaakt. De inrichting van het terrein en de plaatsing van de woningen gebeurt rond de kerst van 2021.  Hierna nemen de eerste bewoners hun intrek.  

Buurtbeheerplan

Het Buurtbeheerplan voor de zorgwoningen  is vernieuwd.  Gemeente Nijmegen heeft dit nieuwe plan samen met omwonenden, zorginstellingen, politie en woningcorporatie gemaakt. In het Buurtbeheerplan zorgwoningen Weezenhof staat onder andere voor wie de woningen bedoeld zijn, een omschrijving van de rol van de buurtbeheergroep en de contactgegevens voor als er vragen of meldingen zijn. Heeft u vragen of opmerkingen mail naar zorgwoningen@nijmegen.nl.

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen.