Verkiezingen

In 2019 zijn er 3 verkiezingen, namelijk voor de Provinciale Staten van Gelderland, de Waterschapsverkiezing en de verkiezing voor de leden van het Europees Parlement.

Provinciale staten en Waterschapsverkiezing 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er 2 verkiezingen op 1 dag:

  • Verkiezing voor de leden van de Provinciale Staten van Gelderland. De leden van de Provinciale Staten kiezen dan in mei de leden van de Eerste Kamer
  • Verkiezing voor de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland

Check of u mag stemmen voor:

Europees Parlementsverkiezing 23 mei 2019

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u stemmen voor de leden van het Europees Parlement. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers uit de 28 lidstaten op Europees niveau. Deze verkiezing wordt eens in de 5 jaar gehouden.

Check of u mag stemmen voor het Europees Parlement.