Project Feniks: herontwikkeling voormalig V&D-gebouw

Het oude V&D-gebouw aan de Grote Markt krijgt deels een nieuwe bestemming. Dit project heet Feniks. Om het project mogelijk te maken is er een bestemmingsplanwijziging en een nieuw verkeersbesluit nodig. 

Feniks

De eigenaar, vastgoedontwikkelaar MWPO, heeft een plan gemaakt om op deze plek maximaal 181 woningen, en 1.510 m2 aan commerciële ruimten (kleinschalige kantoren en horeca) te  ontwikkelen. Deze komen in de leegstaande verdiepingen en in nieuwe verdiepingen op het gebouw. Voor de gebruikers en bewoners van Feniks wordt een nieuwe fietsenstalling gebouwd met de ingang aan de Scheidemakershof. De huidige ondernemers op de begane grond en in de kelder van het pand blijven op dezelfde plek. 

Door deze aanpassingen verbetert de uitstraling van het gebouw, krijgen leegstaande verdiepingen een nieuwe bestemming en pakken we het woningtekort aan. Ook krijgt Feniks een groene daktuin met kleinschalige horeca. Hier kunnen toekomstige bewoners én bezoekers aan de binnenstad genieten van het mooie uitzicht op de stad. 

Inloopavond 23 maart 

Omwonenden en belanghebbenden hebben een uitnodigingsbrief ontvangen voor een inloopavond op donderdag 23 maart. Tijdens deze avond zijn ontwikkelaar MWPO en medewerkers van de gemeente Nijmegen aanwezig om de plannen en procedures toe te lichten. U kunt binnenlopen tussen 18.30 tot 20.30 uur in zaal b0.01 en 0.02 in het stadhuis op de Korte Nieuwstraat 6.

Reageren op de plannen

Vanaf donderdag 16 maart 2023 tot en met woensdag 26 april 2023 liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpverkeersbesluit ter inzage. U kunt  in deze periode reageren op de besluiten door een zienswijze in te dienen. 
De documenten kunt u bekijken bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen of online via de volgende websites:

Op de website Mijnwijkplan staat meer informatie over dit project:

  • Korte toelichting op de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan en –verkeersbesluit
  • Uitleg over de procedure rondom deze plannen
  • Uitleg over het indienen van een zienswijze

Meer informatie

  • Achtergrondinformatie over het project via Mijnwijkplan  

Documenten