Winkelsteeg

De gemeente wil de komende twintig 20 jaar 10.000 woningen bouwen binnen de stadsgrenzen en zorgen voor nog eens zo’n aantal extra banen. Winkelsteeg speelt een belangrijke rol in deze wens. De ontwikkeling van Winkelsteeg moet ook zorgen voor een betere verbinding van de stadwijken Dukenburg en Lindenholt met de rest van Nijmegen. Hoe we dit willen gaan doen kunt u lezen op de website van de Winkelsteeg.

Drie opgaven voor Winkelsteeg

De start van het planproces op de kijk van Winkelsteeg begon niet op de tekentafel, maar aan de gesprekstafel. De gesprekken tussen verschillende belanghebbenden (omwonenden, bedrijven en andere personen die ermee te maken hebben) en belangstellenden (mensen die interesse hebben) zorgden ervoor dat vanaf maart 2020 de vormen van de ontwikkelingen steeds duidelijker werden. De 3 opgaven die bij de ontwikkeling horen zijn:

Werken

Project Winkelsteeg draagt bij aan duurzame, economische groei en aan de groei van het aantal banen in Nijmegen. Waar mogelijk houden we de bestaande bedrijvigheid. Daarbij zetten we in op de ontwikkeling van verschillende woon-werkmilieus en zorgen we voor 3.000 extra banen. 

Wonen

In project Winkelsteeg komen werk en wonen samen in één gebied. Daarbij draagt het project bij aan een divers(er) woonmilieu in de Kanaalzone-Zuid. Zo worden er 4.100 woningen gebouwd in verschillende typen. Er komen woningen en appartementen in de sociale- en vrije-sector huur, maar ook verschillende typen koopwoningen. 

Verbinden

Project Winkelsteeg speelt een belangrijke rol in het verbinden van de oostelijke en westelijke kanaaloever en heeft een sterk maatschappelijk karakter. Voorzieningen, werk en het openbaar vervoer (OV) zijn binnen handbereik en ondersteunen de woon-werkmilieus. Door de groene omgeving is er ruimte om verbinding te vinden in sport en beweging.  

Wat maakt het gebied bijzonder? 

Project Winkelsteeg is om meerdere redenen een bijzonder gebied. Winkelsteeg ligt in het overgangsgebied van het oerstroomdal en de stuwwal van Nijmegen. Al eeuwenlang heeft het gebied een bijdrage geleverd aan de stad in de vorm van producten, verblijfplekken en diensten. Winkelsteeg is infrastructureel (qua verkeer, OV, scheepvaart) altijd goed verbonden geweest met Nijmegen en de omgeving. De Graafseweg en de S100/Neerbosscheweg verbinden Dukenburg via de Nieuwe Dukenburgseweg met het centrum van de stad. Door de hoge bruggen is er een doorvaarhoogte van de scheepvaart in het kanaal van ruim 17 meter. Mede door de industrialisatie is Winkelsteeg een uitgebreid gebied geworden waar nu ongeveer 280 bedrijven met verschillende functies of maatschappelijke doeleinden liggen. Ook ligt station Nijmegen-Goffert in Winkelsteeg. 

Nieuw bestemmingsplan: wat gaat er gebeuren?

Op en rondom Winkelsteeg spelen de komende jaren veel verschillende ontwikkelingen. Voor al deze plannen geldt dat ze in de loop van tijd verder worden uitgewerkt. Dat doen we samen met bewoners, ondernemers, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en andere belanghebbenden. Dit zijn mensen of organisaties die een recht of voordeel hebben in het gebied, zoals ondernemers. Of die wat merken van de ontwikkelingen in het gebied, zoals bewoners. We hebben eerder ook al gesproken met belanghebbenden over hoe we de koers van Winkelsteeg vorm willen geven. Hier gaan we stap voor stap mee door. Om dit mogelijk te maken is onder andere een nieuw bestemmingsplan voor Winkelsteeg-Noord nodig.

Iedereen op de hoogte: bekijk de film 

Om u zo goed mogelijk te informeren hebben we een film gemaakt. Daarin geven we duidelijkheid over de plannen en ontwikkelingen in Winkelsteeg. De film geeft uitleg over de ontwikkelvisie, de stedenbouwkundige verkenningen en het (ontwerp)bestemmingsplan Winkelsteeg-Noord. Maar ook thema’s als aanpassing van de geluidszones en milieucategorieën komen aan de orde. Daarnaast komen verschillende belanghebbenden aan het woord. Op deze manier willen we iedereen op de hoogte brengen van wat er de komende jaren in Winkelsteeg gaat gebeuren. En krijgt u een beeld van wat de plannen voor u kunnen betekenen.

Actuele ontwikkelingen

Voor alle actuele ontwikkelingen en de vervolgstappen kunt u kijken op de website van de Winkelsteeg. Op deze website staat ook de film waarin u kunt zien wat er zich de komende jaren gaat afspelen. 

Projecten in Winkelsteeg

Onder het deelgebied Winkelsteeg vallen verschillende projecten. Het eerste project in de Winkelsteeg is NDW 21, Nieuwe Dukenburgseweg 21. Ook zijn er plannen voor een nieuw zwembad.