Waalfront gebiedsontwikkeling

Het Waalfront is een langgerekt gebied in Nijmegen-West pal langs de Waal, tussen de spoorbrug en stadsbrug De Oversteek. Fabrieksgebouwen hebben hier plaatsgemaakt voor woningen, bedrijven en voorzieningen. Op dit moment worden de plannen voor het laatste deelgebied uitgewerkt: het Waalfront Ulpia en Fabrica. Dat is het gebied van de voormalige Honig en directe omgeving.

Bekijk de website van het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront voor alle ontwikkelingen in het gebied.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan

Om de bouwplannen mogelijk te maken is een bestemmingsplan nodig. Daarnaast stelt de gemeenteraad ook nog een beeldkwaliteitplan vast. Hierin staan de ruimtelijke uitgangspunten voor de architectuur en de openbare ruimte verder uitgewerkt. Ook is voor de woningbouw een hogere waarde nodig op grond van de Wet geluidhinder (HW geluid-ontwerpbesluit).

Opname informatieavond (ontwerp)bestemmingsplan

Op 14 januari 2021 was er een informatieavond over het (ontwerp)bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. 

Indienen zienswijze

U kunt reageren op het (ontwerp)bestemmingsplan Nijmegen Waalfront-5 (Ulpia en Fabrica), het beeldkwaliteitsplan en het HW geluid-ontwerpbesluit (indienen zienswijze).

De plannen liggen tot en met 27 januari 2021 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, MariĆ«nburg 30 te Nijmegen. Ook zijn ze digitaal beschikbaar op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitplan

Tot en met 27 januari 2021 kunt u zienswijzen op zowel het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan indienen bij:

  • Gemeente Nijmegen
  • T.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30)
  • Postbus 9105
  • 6500 HG Nijmegen

Indienen zienswijze (HW geluid-ontwerpbesIuit)

Tot en met 27 januari 2021 kunt u een zienswijze over het HW geluid-ontwerpbesluit indienen bij:

  • Gemeenteraad Nijmegen
  • T.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30)
  • Postbus 9105
  • 6500 HG Nijmegen

Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via Bestemmingsplan. Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met eHerkenning - is hierbij verplicht.

Let op: bij het indienen van eventuele zienswijzen dient u deze per plan in te dienen. Dus los van elkaar voor het bestemmingsplan, het beeldkwaliteit plan en het HW-geluid-ontwerpbesluit.

Besluitvorming

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2021 een besluit over de plannen, inclusief de beantwoording van eventueel ingediende zienswijzen.