Waalfront gebiedsontwikkeling

Het Waalfront is een langgerekt gebied in Nijmegen-West pal langs de Waal, tussen de spoorbrug en stadsbrug De Oversteek. Fabrieksgebouwen hebben hier plaatsgemaakt voor woningen, bedrijven en voorzieningen.  Op dit moment bouwen we in Park Kraayenhoff en in Ulpia en Fabrica. Deze laatste is het gebied van de voormalige Honig en directe omgeving.

Ontwikkelingen volgen

Bekijk de website van het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront voor alle ontwikkelingen in het gebied.

Het Honigcomplex

Na 8 jaar viel op 31 december 2021 het doek voor deze bijzondere hotspot in Nijmegen. Hier komt nieuwbouw van woningen en bedrijven. Ook komen in het gebied van ‘Ulpia en Fabrica’ twee parkeergarages voor bewoners en bezoekers. Een groot deel van het complex wordt dit jaar gesloopt. De bouw gebeurt gefaseerd tot 2024.
Het bijzondere cultuurhistorische deel van het Honigcomplex (inclusief de gele toren) blijft behouden, wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe functie: bedrijvigheid, horeca, hotel, cultuur, sport). Ook wordt hier een woontoren toegevoegd. De meesten van de 250 ondernemers verhuizen naar het NYMA-terrein of naar een plek elders in de stad.
Van de huidige ondernemers komen er 5 terug in ‘De nieuwe Honig’:

Volg de websites voor de locatie en openingstijden.