Contact met de gemeenteraad

U kunt als inwoner of namens een organisatie de gemeenteraad om aandacht vragen voor een idee, probleem of wens. Dat kan op verschillende manieren.

Bekijk de video

Bekijk de video Het inloggen is geannuleerd.

U kunt bijvoorbeeld een brief sturen aan de raad. Deze brief kunt u mailen naar griffie@nijmegen.nl of opsturen per post naar:

Gemeente Nijmegen
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

We plaatsen uw brief als ingekomen stuk op de agenda van de raad op internet (uw persoonsgegevens worden verborgen). Uw brief wordt als mededeling aan de raad voorgelegd of doorgezet naar het college voor beantwoording.

U kunt er voor kiezen in gesprek te gaan met de raad tijdens een Politieke Avond.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij al zijn werkzaamheden. Bij de griffie kunt u terecht met uw vragen over de gemeenteraad en de Politieke Avond:

 • E-mail: griffie@nijmegen.nl
 • Telefoonnummer: 024-329 90 30
 • Adres:
  Gemeente Nijmegen
  t.a.v. Raadsgriffie
  Korte Nieuwstraat 6
  Postbus 9105
  6500 HG Nijmegen

Of leg uw idee, vraag of opmerking direct voor aan een raadslid. Zie voor de mailadressen de pagina samenstelling gemeenteraad.

Er is ook een webformulier waarmee u een bericht kunt sturen aan alle raadsleden en/of fractievolgers, of volg en benader de raad op Twitter.