Contact met de gemeenteraad

U kunt op verschillende manieren contact leggen met de gemeenteraad.

Mailen

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad bij al zijn werkzaamheden.

Bij de griffie kunt u terecht met uw vragen over de gemeenteraad en de Politieke Avond.

Gemeente Nijmegen
t.a.v. Raadsgriffie
Korte Nieuwstraat 6
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
Telefoonnummer: 024-329 90 30
E-mail: griffie@nijmegen.nl

U kunt alle raadsleden een mail sturen met uw vraag/opmerking/brief, zie voor de mailadressen de pagina samenstelling gemeenteraad.

Er is ook een webformulier waarmee u een bericht kunt sturen aan alle raadsleden en/of fractievolgers.

Als inwoner van Nijmegen kunt u de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp. Dat kan op verschillende manieren. Raadsleden stellen het op prijs om van u te horen. Aarzel niet om hen te benaderen!

U kunt alle raadsleden rechtstreeks mailen. Of u kunt spreekrecht aanvragen tijdens de rondetafel-inspraak van de Politieke Avond.

Wanneer schrijft u een brief aan de raad?

  • als het college een voorstel aan de raad doet en u wilt dat de raad bij de besluitvorming rekening houdt met uw standpunt. U heeft bijvoorbeeld het gevoel dat dit door het college van burgmeester en wethouders nog niet voldoende is gebeurd
  • als u ideeën heeft over een gemeentelijke zaak
  • als u zich zorgen maakt over de uitvoering van het beleid dat door de raad is vastgesteld

U kunt uw brief sturen naar:
Gemeente Nijmegen
t.a.v. de gemeenteraad (of het college van burgemeester en wethouders)
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

U kunt uw brief ook per mail sturen aan gemeente@nijmegen.nl. Vermeldt bij het onderwerp: brief aan gemeenteraad (of college van burgemeester en wethouders).  

Wat gebeurt er met uw brief?

De brief wordt geregistreerd en naar de raad gestuurd. De raad beslist over de afhandeling van uw brief. Besluitvorming in de raad kan maximaal 10 weken duren. U wordt op de hoogte gehouden van de stappen die worden gemaakt.