Politieke Avond

De gemeenteraad vergadert bijna elke woensdag met verschillende rondes.

Bekijk het vergaderschema en de agenda van de raad.
 
Bekijk de film. Die laat zien hoe u mee kunt praten of in contact kunt komen met de gemeenteraad. Over alles wat er gebeurt bij u in de straat, in de wijk of in de stad.

Ronde 1 (ronde tafel inspraak)

Tijdens deze ronde staat de ronde tafel inspraak centraal. Bewoners en belanghebbenden kunnen in gesprek gaan met de raad over verschillende onderwerpen. De input uit deze gesprekken kan de raad meenemen naar de volgende ronde. Om er verder met elkaar over door te spreken. Wilt u iets kwijt aan de raad? Heeft u als wijkraad een goed idee? Denkt u graag mee met de raad over een onderwerp? Geef u dan op voor de eerstvolgende ronde tafel inspraak. Stuur een mail naar griffie@nijmegen.nl.

In ronde 1 is er ook de gelegenheid voor raadsleden tot het stellen van vragen aan het college tijdens het vragenhalfuurtje. En is er ruimte voor toelichtingen en presentaties aan de raad.

Ronde 1 start meestal om 18.00 uur.

Ronde 2 (gespreksronde)

In de 2e ronde voert de raad gesprekken in verschillende vormen. Bijvoorbeeld een voorbereidend of opiniĆ«rend overleg of een ronde tafel gesprek met een expert en andere genodigden. De gesprekken kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen. Vaak zijn dit ook onderwerpen waar in ronde 1 een ronde tafel inspraak over is geweest. Daarnaast is er ook ruimte voor vergaderingen op locatie. Of voor werkbezoeken van de raad bij bijvoorbeeld instellingen of in de wijken en in de stad.

Bij elk gesprek zit een vertegenwoordiger van de politieke partij die namens zijn of haar partij het woord voert. Dit kan een raadslid zijn of een fractievolger. Is het onderwerp voldoende besproken? Dan schuift het door naar de besluitronde in de 3e ronde waar de raad een besluit neemt over het onderwerp. Het kan ook voorkomen dat er tijdens de besluitronde eerst nog verder over het onderwerp wordt gedebatteerd.

Ronde 2 start meestal 18.00 uur.

Ronde 3 (besluitronde)

Tijdens de besluitronde komen alle raadsleden bijeen in de raadzaal voor een debat over 1 of meerdere onderwerpen. Vervolgens nemen ze ook een besluit over dit onderwerp. Dit zijn voornamelijk onderwerpen die voortkomen uit de gesprekken tijdens ronde 2.

Ronde 3 is vanaf 19.30 uur.

Bekijk de verdeling van de raadsleden in de raadszaal (pdf, 1,4 Mb).