Politieke Avond

De gemeenteraad vergadert elke 2 weken tijdens de Politieke Avond. Dit gaat volgens een vast schema met 3 rondes.

Ronde 1: Burgerronde

De Burgerronde is van 18.00 tot 19.00 uur in de hal van het stadhuis.

Wilt u iets kwijt aan de raad? Wilt u uw organisatie presenteren? Heeft u als wijkraad een goed idee? Denkt u graag mee met de raad? Kom dan langs tijdens de Burgerronde. Inwoners, instellingen en maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom om iets te presenteren of informatie te geven over een onderwerp. Neem hiervoor contact op met de griffie

Ronde 2: Kamerronde

De Kamerronde is van 19.00 tot 21.00 uur in de kamers rondom de hal van het stadhuis.

Tijdens de Kamerronde worden meerdere onderwerpen tegelijkertijd in verschillende kamers besproken. In elke kamer zit 1 vertegenwoordiger van een politieke partij die namens zijn of haar partij het woord voert. Dit kan een raadslid zijn of een fractievertegenwoordiger. De raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen tijdens de Kamerronde ook het debat aangaan met een wethouder of de burgemeester. Per onderwerp is minimaal een half uur spreektijd ingepland. De raadsleden en fractievertegenwoordigers bepalen of er dezelfde avond nog besluitvorming over het onderwerp is. Als het onderwerp nog niet voldoende is besproken, schuift het door naar de volgende Politieke Avond, 2 weken later.

Ronde 3: Besluitronde

De Besluitronde is van 21.30 tot 23.00 uur in de raadzaal van het stadhuis.

Alle raadsleden komen bijeen in de raadzaal voor een debat over 1 of meerdere onderwerpen. Daarnaast nemen ze ook besluiten over onderwerpen die in de Kamerronde zijn besproken.