Referendum

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u hierover een referendum beginnen. Een referendum is een stemming onder de inwoners van Nijmegen over een besluit van de gemeenteraad.

Wilt u dat er een referendum komt? Dan ligt het initiatief bij u. Uw onderwerp moet aan de voorwaarden voldoen en niet onder de uitzonderingen vallen. U kunt mailen naar griffie@nijmegen.nl.

Zo werkt een raadgevend referendum

Een Nijmeegse kiesgerechtigde dient een inleidend verzoek om een referendum in bij de voorzitter van de raad.
850 volwassen inwoners moeten dit verzoek ondersteunen.

Als er voldoende ondersteuning is voor het inleidend verzoek, beslist de raad of het verzoek wordt toegestaan. De gemeenteraad vraagt ook advies aan de referendumcommissie. Er volgt dan een definitief verzoek voor het referendum. Het definitieve verzoek moet ondersteund worden door 4.000 volwassen inwoners.
Als er dan voldoende ondersteuning is, beslist de raad of het referendum door kan gaan.

Voorwaarden ondertekenen

  • U bent op 24 januari 18 jaar of ouder en kiesgerechtigd
  • U woont in Nijmegen

Voorwaarden

Een referendum moet voldoen aan de volgende voorwaarden.

  • Het onderwerp moet een besluit van de raad zijn. De besluiten van de raad staan in de agenda van de gemeenteraad. Klik op een datum van een raadsvergadering om de besluiten per agendapunt te zien. U kunt ook het zoekvenster gebruiken. In het document ‘voorblad’ dat bij de agendastukken zit, kunt u zien of een besluit referendabel is
  • Initiatiefnemers zijn inwoners van Nijmegen die mogen stemmen voor de Nijmeegse gemeenteraad
  • Voor een referendum moeten initiatiefnemers steunverklaringen (verzoeken) verzamelen. Niet iedereen mag een steunverklaring geven. Alleen steunverklaringen van inwoners die mogen stemmen bij de verkiezingen voor de Nijmeegse gemeenteraad, zijn geldig.

Uitzonderingen

U kunt niet over elk raadsbesluit een referendum aanvragen. Een referendum over de salarissen en regels voor ambtenaren, de begroting of de prijzen en belastingen van de gemeente is bijvoorbeeld niet mogelijk. Voor alle uitzonderingen kunt u in de referendumverordening kijken.

Steunverklaringen

Het aanvragen van een referendum gebeurt in 2 fases. Bij elke fase moeten inwoners steunverklaringen inleveren. Met die steunverklaringen laat u zien dat genoeg Nijmegenaren het onderwerp van het referendum belangrijk vinden.

  • U kunt de steunverklaringen op papier verzamelen. U maakt dan een lijst waarop de naam staat van het besluit van de gemeenteraad waarover het referendum gaat. Mensen die hun handtekening zetten, moeten ook hun voornaam, achternaam, adres, woonplaats en geboortedatum invullen. U kunt hiervoor de handtekeningenlijst (pdf, 82 kb) gebruiken.
  • U kunt de steunverklaringen ook digitaal verzamelen, via bijvoorbeeld petities.nl. Ook dan moeten mensen hun voornaam, achternaam, adres, woonplaats en geboortedatum invullen.
  • U kunt de steunverklaringen opsturen naar het postadres, langsbrengen op het stadskantoor of digitaal indienen via het e-mailadres 

Let op dat getrouwde mensen hun familienaam opgeven en dat ze alle gegevens helemaal invullen.

Fase 1: inleidend verzoek (850 steunverklaringen)

Wilt u een referendum starten? Dan moet u binnen 3 weken na publicatie van het besluit van de gemeenteraad een verzoek om referendum doen. U vindt de publicatiedatum bij de agenda van de gemeenteraad en dan achter het document ‘getekend raadsbesluit’. Hiervoor hebt u minimaal 850 (geldige) steunverklaringen nodig. Voor het aanleveren bij de gemeente, zie de contactgegevens onderaan.

Wij controleren de steunverklaringen om te zien of ze van Nijmegenaren zijn die mogen stemmen en of er geen dubbele steunverklaringen tussen zitten.

Daarna kijkt de burgemeester (als voorzitter van het centrale stembureau) of het onderwerp aan de voorwaarden voldoet. Keurt de burgemeester het inleidende verzoek om een referendum goed? Dan kunt u door naar fase 2.

Fase 2: definitief verzoek (4.000 steunverklaringen)

Nadat de burgemeester bekendmaakt dat hij het inleidende verzoek heeft goedgekeurd, gaat een periode van 6 weken in. In die 6 weken kan iedereen die mag stemmen een verklaring naar de burgemeester opsturen om het inleidende verzoek te ondersteunen. Dat is het definitieve verzoek. Daarvoor zijn 4.000 steunverklaringen nodig.

Ook in deze fase controleren wij de steunverklaringen. Zijn er genoeg steunverklaringen? Dan besluit de burgemeester binnen 2 weken of hij het definitieve verzoek om een referendum goedkeurt.

De referendumcommissie bepaalt de datum voor het referendum. Het referendum moet binnen 6 maanden gebeuren. U krijgt dan de kans om uw standpunt uit te leggen. Ook tegenstanders van het referendum kunnen dit doen.

Organisatie

De organisatie van het referendum gebeurt door de gemeente. Degene die het initiatief heeft genomen, staat hier buiten.