Samenstelling gemeenteraad

In de gemeenteraad zitten 39 raadsleden. Zij nemen de besluiten voor de gemeente. De griffie ondersteunt de gemeenteraad in haar werk.

Als inwoner van Nijmegen kiest u de raadsleden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen worden elke 4 jaar gehouden. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018.

Fracties en raadsleden in de gemeenteraad

Nevenfuncties raadsleden en fractievolgers

Overzicht nevenfuncties van de raadsleden (versie 5 december 2017) (pdf, 72 kb)

Overzicht nevenfuncties van de fractievolgers (versie 21 november 2017) (pdf, 67 kb)