Samenstelling gemeenteraad

In de gemeenteraad zitten 39 raadsleden. Zij nemen de besluiten voor de gemeente. De griffie ondersteunt de gemeenteraad in haar werk.

Als inwoner van Nijmegen kiest u de raadsleden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen worden elke 4 jaar gehouden. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018.

Fracties en raadsleden in de gemeenteraad

Nevenfuncties raadsleden en fractievolgers

Overzicht nevenfuncties van de raadsleden (versie 21 februari 2018) (pdf, 92 kb)

Overzicht nevenfuncties van de fractievolgers (versie 31 januari 2018) (pdf, 94 kb)