Afslag 38

Aanleiding

De afslag 38 van de A15 is een belangrijke weg naar Elst, Oosterhout en Nijmegen-Noord. Door de ontwikkelingen in het gebied loopt de bestaande afslag tegen zijn grenzen aan. We willen dat de inwoners van Nijmegen-Noord, werknemers van de bedrijventerreinen en ondernemers goed bij hun huis en op hun werk kunnen komen. Daarom staan er in 2024 werkzaamheden gepland aan het viaduct en aan afslag 38. Hiermee maken we de afslag en het viaduct klaar voor: 

  • Toekomstige verkeersgroei
  • Zorgen we ervoor dat fietsers snel en veilig kunnen doorfietsen
  • Maken we ruimte voor openbaar vervoer

We werken hierin samen met onder andere de gemeente Overbetuwe, Rijkswaterstaat, ProRail en provincie Gelderland.  

Ontwerp en aanpassing infrastructuur  

Het aantal rijstroken op het viaduct over de A15 wordt verdubbeld en er komt een fietspad in twee richtingen aan de oostzijde van de Griftdijk (vanaf Keizer Hendrik VI-singel tot de A15). Het fietspad gaat onder Rijksweg Zuid door om vervolgens via de westkant te door te gaan in gemeente Overbetuwe. De fietsers kruisen daardoor niet meer met de op-/afritten.  

Aanpassing van de Griftdijk en Stationsstraat  

Onderdeel van de plannen voor afslag 38 is ook de aanpassing van de Griftdijk en de rotonde Stationsstraat. Op de Griftdijk komt een nieuwe aansluiting voor de uitbreiding van het bedrijventerrein. En de rotonde wordt omgebouwd tot een kruising met verkeerslichten zodat de doorstroming op de Griftdijk verbetert. Ook verbeteren we de aansluiting van bedrijventerrein Rietgraaf op de Griftdijk. En er komt een fietspad in 2 richtingen aan de oostzijde van de Griftdijk. 

Meer informatie

Meer informatie over afslag 38 vindt u op MijnWijkplan afslag 38. Meer weten of vragen? Mail naar degrift@nijmegen.nl.